Professionele Adviesraad (PAR)

De Professionele Adviesraad (PAR) praat mee over alles wat met de uitoefening van onze beroepen te maken heeft. De leden van de PAR zijn medewerkers uit diverse zorgfuncties van Mijzo. Zij vertegenwoordigen al hun collega’s uit de verschillende beroepsgroepen binnen onze organisatie. De PAR gaat organisatiebreed te werk. Dit zorgt voor eenduidigheid van het beleid binnen de verschillende onderdelen van de organisatie.

Taken en verantwoordelijkheden

De PAR…

  • …draagt door gevraagde en ongevraagde gerichte adviezen aan de raad van bestuur bij aan het beleid van de organisatie vanuit een professionele invalshoek.
  • …is gericht op het contact met de beroepsgroepen (via o.a. ambassadeurs), organiseert bijeenkomsten voor de beroepsgroepen om deze te informeren en te motiveren over zorginhoudelijke ontwikkelingen.
  • …houdt zich bezig met en signaleert ontwikkelingen op zorgbeleid. De PAR is in principe op de hoogte van alle (beleids-)ontwikkelingen die de beroepsgroep aangaan en heeft daarin een adviserende rol.
  • …werkt samen met een vertegenwoordiging van beroepsgenoten en adviseert op beroepsinhoudelijke thema’s, beroepsuitoefeningen en -ontwikkelingen.
  • …is als representant van de beroepsgroep inhoudelijk betrokken in het proces om de gewenste samenwerking binnen en afstemming van de organisatie met de beroepsgroep vorm te geven.
  • …neemt een eigenstandige en onafhankelijke positie in.

Adviserende rol

Met hun kennis over het vak zijn de leden van de PAR de perfecte verbinding tussen de raad van bestuur en alle collega’s die hetzelfde vak uitoefenen. De PAR overlegt maandelijks en heeft daarnaast vier keer per jaar een vergadering met de raad van bestuur om hen informeel en onafhankelijk advies te geven. De adviezen hebben altijd te maken met de inhoud van het werk en de gehele beroepsgroep. En altijd met oog voor de zorg aan cliënten en de kwaliteit van zorg en de beroepsuitoefening.

Uitdaging voor de PAR

De focus van Mijzo ligt de komende jaren op het realiseren van de maatschappelijke opdracht en strategie die daarbij hoort. Dit is dan ook de grootste, maar ook een hele mooie, uitdaging voor de PAR. De PAR kan namelijk een belangrijke rol spelen bij het geven van invulling aan de zes actielijnen die voortkomen uit de maatschappelijke opdracht.

Heeft u een vraag?

Neem contact op met de Professionele Adviesraad van Mijzo via par@mijzo.nl.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail