Mijzo

Voor verwijzers

Heeft u als huisarts, transferverpleegkundige of specialist vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers van Mijn Zorgadvies.

Behandelcentrum Brabant

Eerstelijnszorgverleners zoals huisartsen, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen, kunnen bij Behandelcentrum Brabant terecht voor aanvullende expertise bij de zorg voor ouderen. Ook specialisten kunnen een beroep op ons doen. Wij delen onze kennis en expertise graag met andere zorgverleners. Kijk voor meer informatie op www.behandelcentrumbrabant.nl.

Verwijshulp West Brabant

Verwijshulp.nl is een website speciaal voor verwijzers en professionals in de gezondheidszorg die op zoek zijn naar een online, actueel overzicht van beschikbare plaatsen in revalidatielocaties, verzorgings- en verpleeghuizen en woongebouwen in de regio West-Brabant.

Zorgbed Midden-Brabant app

In Midden-Brabant biedt de app ZorgbedMB een overzicht van beschikbare Geriatrische Revalidatie (GR) en eerstelijnsbedden in de regio aan huisartsen(posten), spoedeisende hulpartsen en andere verwijzers. Dit is een initiatief van Zorgnetwerk Midden-Brabant, waarin alle zorgorganisaties die GR en eerstelijnsverblijf aanbieden in Midden-Brabant participeren. Door de triagevragen die in de app worden gesteld is het een handig hulpmiddel om te bepalen welke zorgvorm het beste aansluit op de zorgvraag van de cliënt. Het biedt een actueel overzicht van de op dat moment beschikbare GR en eerstelijnsbedden in Midden-Brabant. U kunt vervolgens met de betreffende organisatie contact opnemen. Het is ook mogelijk om via de app een specialist ouderengeneeskunde te raadplegen. De app is te bereiken via: webapp.zorgbedmb.nl en te downloaden in de verschillende app stores.

ZorgDomein

ZorgDomein is een digitaal platform waarop zorgverleners zorg vragen, zorg aanbieden en op een snelle, veilige manier patiëntinformatie kunnen uitwisselen in ons werkgebied in de regio Heusden/Waalwijk/Loon op Zand. Kijk voor meer informatie op www.zorgdomein.com.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail