Voor verwijzers

Heeft u als huisarts, transferverpleegkundige of specialist vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers van Mijn Zorgadvies.

Samenwerking Mijzo, Thebe en De Wever voor LVHC-doelgroepen

Kennisuitwisseling in de langdurige zorg is belangrijk. Zeker als het gaat om cliënten met een ziekte of aandoening die niet veel voorkomt en bij wie er sprake is van een hoog complexe zorgvraag. Om de kennis en expertise over de specifieke zorg voor deze doelgroep te verbeteren, besloot het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport in 2019 dat er voor deze doelgroepen een kennisinfrastructuur moet worden ingericht. De zogeheten Laag Volume Hoog Complexe (LVHC) doelgroepen. Deze bestaat uit een landelijk kenniscentrum, meerdere regionale expertisecentra (REC) en een enkele landelijke doelgroep expertisecentra (DEC).

Mijzo, Thebe en De Wever richten zich op zes van deze LVHC-doelgroepen. Elke organisatie heeft specialistische kennis over specifieke doelgroepen. We willen onze opgebouwde kennis en expertise graag delen met de samenwerkingspartners in de regio. Daarom hebben we samen een overzicht gemaakt waarop eenvoudig zichtbaar is welke organisatie specialistische kennis heeft over welke specifieke doelgroep. Het overzicht biedt een doelgroepomschrijving, in- en exclusiecriteria voor de specialistische woonafdelingen en praktische contactgegevens om vragen te stellen of advies in te winnen. Het overzicht is te bekijken via deze <link>.

Verwijshulp West Brabant

Verwijshulp.nl is een website speciaal voor verwijzers en professionals in de gezondheidszorg die op zoek zijn naar een online, actueel overzicht van beschikbare plaatsen in revalidatielocaties, verzorgings- en verpleeghuizen en woongebouwen in de regio West-Brabant.

Zorgbed Midden-Brabant app

In Midden-Brabant biedt de app ZorgbedMB een overzicht van beschikbare Geriatrische Revalidatie (GR) en eerstelijnsbedden in de regio aan huisartsen(posten), spoedeisende hulpartsen en andere verwijzers. Dit is een initiatief van Zorgnetwerk Midden-Brabant, waarin alle zorgorganisaties die GR en eerstelijnsverblijf aanbieden in Midden-Brabant participeren. Door de triagevragen die in de app worden gesteld is het een handig hulpmiddel om te bepalen welke zorgvorm het beste aansluit op de zorgvraag van de cliënt. Het biedt een actueel overzicht van de op dat moment beschikbare GR en eerstelijnsbedden in Midden-Brabant. U kunt vervolgens met de betreffende organisatie contact opnemen. Het is ook mogelijk om via de app een specialist ouderengeneeskunde te raadplegen. De app is te bereiken via: webapp.zorgbedmb.nl en te downloaden in de verschillende app stores.

ZorgDomein

ZorgDomein is een digitaal platform waarop zorgverleners zorg vragen, zorg aanbieden en op een snelle, veilige manier patiëntinformatie kunnen uitwisselen in ons werkgebied in de regio Heusden/Waalwijk/Loon op Zand. Kijk voor meer informatie op www.zorgdomein.com.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail