Stichting Vrienden van het Hospice de Volckaert

Stichting Vrienden van het Hospice de Volckaert is in 2004 opgericht. Door middel van het werven van middelen en bijdragen van donateurs en schenkingen voor Hospice de Volckaert wil ‘Stichting Vrienden van het Hospice’ de leefbaarheid en de kwaliteit van de woonomgeving verhogen. Voor cliënten moet het hospice een gastvrij alternatief voor thuis kunnen zijn, in de ruimste zin van het woord.

Daarnaast houdt Stichting Vrienden van het Hospice de Volckaert zich bezig met het verhogen van de kwaliteit van de werkomgeving voor het team professionals en vrijwilligers. Het vrijwilligerswerk is hier tenslotte een specifiek soort werk. Het hospice voorziet in werving, selectie, opleiding en coaching. De kosten hiervan komen deels voor rekening van de stichting.

Vermogen

Het vermogen van de stichting bestaat uit bijdragen van donateurs en schenkingen. Het is de taak van het bestuur van de stichting om actief middelen te verwerven, die uitsluitend ten goede komen aan de eerder omschreven doelstellingen. De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Gegevens

Naam: Stichting Vrienden van het Hospice de Volckaert
Fiscaal nummer: 8136.22.876
K.v.K.: 18075510 t.n.v. Stichting Vrienden van het Hospice De Volckaert
Rekeningnummer: NL69 RABO 0106 3290 49

Jaarverslag

Het jaarverslag en de jaarrekening van Stichting Vrienden van het Hospice de Volckaert is openbaar. U kunt ze hieronder bekijken.

Uw gift is aftrekbaar

Stichting Vrienden van het Hospice de Volckaert is sinds 1 januari 2009 door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat u uw gift – binnen de daarvoor geldende regels – kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. Vermeld hierbij het RSIN-nummer van Stichting Vrienden van het Hospice de Volckaert: 813622876.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail