Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u het antwoord op veelvoorkomende vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met Mijn Zorgadvies. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 0800 – 0202015 of per e-mail via mijnzorgadvies@mijzo.nl.

Personenalarmering

 • Personenalarmering met professionele opvolging is geen standaard onderdeel van het dienstenpakket van Mijzo. De wijkverpleegkundige kan indien nodig hiervoor een indicatie stellen.

  Heeft u géén indicatie maar wilt u wel personenalarmering, dan kunt u altijd kiezen voor alarmering met sociale opvolging. U kunt hiervoor contact opnemen met organisaties die deze dienst aanbieden. MobileCare is hiervoor een samenwerkingspartner van Mijzo. Bij MobileCare schakelt de zorgcentrale afhankelijk van uw zorgvraag uw eigen contactpersoon in, óf bij een noodsituatie 112.

  Met deze link kunt u zich eenvoudig digitaal aanmelden voor sociale alarmering bij MobileCare. Let op dat u de gegevens goed invult.

  Vragen?
  U kunt voor algemene informatie over personenalarmering contact opnemen met het zorgloket van uw gemeente of via Mijn Zorgadvies van Mijzo via 0800 0202015.

  Wilt u meer informatie over personenalarmering van MobileCare, neem contact op met hun klantenservice: (020)308 0231.

Algemeen

 • Alle zorglocaties van Mijzo zullen per 31-12-2024 rookvrij zijn. Zorglocatie Slotjesveste in Oosterhout is al sinds juli 2022 een rookvrije zorglocatie van Mijzo. Rookvrij betekent dat er in het pand en op het terrein niet gerookt mag worden.

 • Mijzo biedt logeerzorg bij zorglocatie Oosterheem. Uw naaste kan bij deze locatie voor een korte periode terecht als u als mantelzorger met vakantie gaat of even tijd nodig heeft om op adem te komen. Mijzo neemt dan tijdelijk de zorg over.

  Als u in aanmerking wilt komen voor logeerzorg, heeft u een indicatie nodig voor Wlz of Wmo. Via het CIZ kunt u een aanvraag doen voor een Wlz-indicatie. Uw huisarts kan u hierbij helpen of u kunt contact opnemen met een zorgadviseur van Mijzo. Ondersteuning vanuit de Wmo kunt u aanvragen via uw gemeente.

  Mijn Zorgadvies is bereikbaar via 0800 – 0202015 of mijnzorgadvies@mijzo.nl.

 • Mijzo wil dat iedereen binnen Mijzo veilig en goed kan wonen, verblijven en werken. Daarom maken we duidelijke afspraken over wederzijdse verwachtingen en over hoe we met elkaar omgaan.

  U kunt deze afspraken nalezen in dit bestand.

 • U kunt contact opnemen met Mijn Zorgadvies. Zij brengen u in contact met een wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige bespreekt met u de zorgvraag en mogelijkheden en zorgt dat de kosten door uw zorgverzekeraar worden vergoed.
  Indien u reeds een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) van het CIZ heeft, wordt wijkverpleging betaald uit uw Wlz-indicatie. In dat geval bent u een eigen bijdrage aan het CAK verschuldigd. Meer informatie over de hoogte van de eigen bijdrage kunt u opvragen bij het CAK.

  Mijn Zorgadvies is bereikbaar via 0800 – 0202015 of mijnzorgadvies@mijzo.nl.

 • In een seniorenpluswoning blijft u zelfstandig wonen, eventueel met zorg thuis. Vanuit deze woning kunt u uiteraard gebruikmaken van de diensten en voorzieningen in onze wooncentra. Seniorenpluswoningen rondom onze locaties zijn eigendom van de plaatselijke woningcorporaties. Heeft u interesse in een woning? Dan is het noodzakelijk dat u ingeschreven staat bij de desbetreffende woningcorporatie.

  Uitzonderingen:
  Bij locatie Eikendonk in Waalwijk staat appartementencomplex ‘de Waard’. Deze woningen worden via Casade verhuurd, maar u kunt zich hiervoor aanmelden via Mijn Zorgadvies. Indien uw partner in Eikendonk woont of u een zorgvraag heeft, krijgt u voorrang.
  www.mijzo.nl/zorglocatie/eikendonk

  Bij locatie Dongepark staan meerdere appartementencomplexen met zorgwoningen. Deze worden via Casade verhuurd, maar u kunt zich hiervoor aanmelden via Mijn Zorgadvies. www.mijzo.nl/zorglocatie/dongepark

 • Bij dagbehandeling staat ‘behandeling’ centraal. Er zijn diverse behandelaren van Mijzo bij de dagbehandeling betrokken. Als u hiervoor in aanmerking wilt komen, kunt u dit aangeven bij uw huisarts. Uw huisarts stuurt vervolgens een verwijzing naar Mijn Zorgadvies van Mijzo. Op basis hiervan vragen wij bij uw zorgverzekeraar toestemming aan. Als de aanvraag door uw zorgverzekeraar is goedgekeurd, kunt u met de dagbehandeling starten.

 • Casemanagement kunt u aanvragen via uw huisarts. De huisarts stuurt vervolgens een verwijzing naar Mijzo. Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering en gaat niet ten koste van uw eigen risico. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mijn zorgadvies.

  Mijn Zorgadvies is bereikbaar via 0800 – 0202015 of mijnzorgadvies@mijzo.nl.

 • Soms kan uw naaste zijn geldzaken niet meer beheren of niet goed voor zichzelf opkomen. Als uw naaste graag wil dat u zijn of haar financiën en andere zaken beheert is het verstandig om de wensen notarieel vast te laten leggen. Dit is rechtsgeldig en voorkomt dat er op enig moment discussie ontstaat met de bank of andere belanghebbenden.

  U kunt ook bewindvoerder en/of mentor worden van uw naaste. Als bewindvoerder neemt u de financiën volledig over, omdat uw familielid dit graag wil en/of zelf niet meer kan. Mentorschap is erop gericht om de zorg zo goed mogelijk samen met de zorgaanbieder af te stemmen op de wensen van uw naaste. Als mentor behartigt u, in samenspraak met uw naaste, de belangen ten aanzien van belangrijke aspecten in de zorgverlening, omdat hij of zij dit zelf niet (meer) kan. Bewindvoering en mentorschap kunnen worden aangevraagd bij de kantonrechter. Het is van belang dat familie in de eerste lijn hiervoor toestemming geeft.

  Er kan ook gekozen worden om een professionele bewindvoerder (gericht op financiën)  en/of mentor (gericht op zorg) aan te laten stellen door de kantonrechter. Dit gebeurt als er niemand in de omgeving is om deze zaken te regelen.

  In beide gevallen kan de aanvraag gedaan worden via de site van de rechtspraak. Op deze website vindt u ook meer informatie. Daarnaast is maatschappelijk werk van Mijzo altijd bereid u, indien nodig, meer informatie en ondersteuning te bieden bij een aanvraag.

  Let op! Na overlijden van de naaste nemen de erfgenamen het beheer van de geldzaken van de bewindvoerder over.

Voorafgaand aan uw verblijf bij Mijzo

Tijdens uw verblijf bij Mijzo

 • Als u een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) heeft én zorg afneemt (thuis of bij opname in een woonzorgcentrum) bent u een eigen bijdrage aan het CAK verschuldigd. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomsten en eigen vermogen. U kunt uw eigen bijdrage berekenen via de site van het CAK.

  De eigen bijdrage gaat in vanaf het moment dat u professionele zorg via de Wlz ontvangt (dus ook wijkverpleging en/of dagbesteding). Wanneer u geen gebruikmaakt van professionele hulp, hoeft u uiteraard geen eigen bijdrage te betalen.

 • De opstal- en glasverzekering zijn voor rekening van Mijzo. Overige verzekeringen, zoals een W.A. verzekering, inboedelverzekering, ziektekostenverzekering, uitvaartverzekering en de verzekering voor een scootmobiel of elektrische rolstoel die van uzelf is, blijven voor eigen rekening.

 • Binnen de zorglocaties van Mijzo kunt u betalen met een (bank)betaalpas of Mijzo-pas. Dit geldt voor bestellingen in het restaurant, een aankoop in een van de winkels of voor het betalen van een activiteit of service. Het is niet mogelijk om contant te betalen. Cliënten ontvangen de Mijzo-pas in de eerste dagen nadat zij in een van onze locaties komen wonen via de locatie of afdeling.

 • Iedere locatie van Mijzo heeft een aanbod aan ontspanningsactiviteiten. U bepaalt zelf of u hieraan deelneemt. Er zijn algemene voorzieningen die u gratis kunt bijwonen. Naast het algemene aanbod zijn er ook clubs en verenigingen. Deelname hieraan is niet gratis. U maakt de keuze die past bij uw voorkeur en bij uw budget. Het overzicht van de clubs en verenigingen en de kosten hiervan is beschikbaar bij de receptie van de locatie.

 • Er is gratis WiFi in de openbare ruimtes van Mijzo.

 • Voor cliënten die in een zorglocatie van Mijzo wonen zijn er geen kosten voor alarmering. Zij kunnen gebruikmaken van een alarmsysteem in de vorm van een halsketting of polsband waar een alarmknop op zit. Door het indrukken van de knop wordt een spreekluisterverbinding tot stand gebracht met de verzorgende. De cliënt kan dan laten weten waar hulp bij gewenst is.

 • Nee, maaltijden zijn inbegrepen bij het verblijf. Er worden geen extra kosten berekend.

 • Uiteraard kunnen uw gasten blijven eten. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

 • Dit is altijd bespreekbaar. In principe zijn kleine huisdieren zoals een kanarie, parkiet of goudvissen op uw appartement toegestaan, mits u er zelf goed voor kunt zorgen. Bij geluids- of stankoverlast verzoeken wij u om iets anders te regelen voor uw huisdieren.

 • Ja, bepaalde aanvullende producten en diensten vallen niet onder de Wlz, zoals de kosten voor wassen en een aansluiting voor de telefoon en internet. U bent uiteraard geheel vrij in uw keuze deze wel of niet af te nemen.

 • U heeft maximaal 6 dagen de tijd om het appartement in te richten. Het appartement wordt leeg opgeleverd. U mag uw eigen spullen meenemen, zodat het echt uw thuis wordt.

 • Het appartement dient bij een interne verhuizing binnen 1 dag leeg opgeleverd te worden.

 • De familie of naaste dient binnen 7 dagen vanaf de dag van overlijden het appartement/de kamer leeg op te leveren.

 • Mijzo heeft een bedrijfsnoodplan waarin vermeld staat hoe er gehandeld moet worden als zich een calamiteit voordoet. Binnen een team zijn geschoolde bedrijfshulpverleners (BHV’ers), die accuraat kunnen handelen als dat nodig is. Tevens wordt maandelijks het brandmeldinstallatiesysteem getest en er worden regelmatig ontruimingsoefeningen uitgevoerd.

  In geval van brand vragen we om de rust te bewaren en te wachten op instructies van de BHV’er. Is de brand in uw eigen appartement? Sluit ramen en deuren. Breng uzelf in veiligheid, verlaat de ruimte en sluit de deur.

  Bij een melding sluiten deuren automatisch. Tijdens een melding is de lift buiten gebruik. De brandweer en BHV worden automatisch geïnformeerd.

  Om brand en overige calamiteiten te voorkomen, zijn preventieve voorzieningen getroffen, zoals automatische rookmelders, goede vluchtwegen, rook- en brandwerende scheidingen, (nood)verlichting, brandmelders, -blussers en –slangen.

  Ook u kunt een aantal zaken in acht nemen:

  • Steek liever geen kaarsen aan op uw kamer
  • Zet elektrische apparaten niet op stand-by, maar uit
  • Let op de ligging van haspels en kabels
  • Zet geen spullen op een (elektrisch) kooktoestel
  • Houd de nooduitgang altijd vrij zijn en zet deze niet vast
  • Zorg ervoor dat blusmiddel altijd goed zichtbaar is
  • Repareer nooit zelf elektrische apparaten, maar geef een defect aan bij de technische dienst of zorgmedewerker

  Voor meer informatie kunt u bij de zorgmedewerker terecht.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail