Wat Mijzo waardevol maakt

De zorg van Mijzo

U wilt op eigen wijze vorm blijven geven aan uw leven. Als u te maken krijgt met gezondheidsuitdagingen, kunnen wij u passende zorg en ondersteuning bieden. Samen met u en uw naasten bekijken we de mogelijkheden.

Behandeling

Deskundige zorg op locatie of bij u thuis

Dagbesteding & Dagbehandeling

Zelfstandig wonen met passende begeleiding op locatie

Hospicezorg

De laatste levensfase in een respectvolle omgeving

Revalidatie

Samen werken aan uw herstel

Kortdurend verblijf

Als u tijdelijk niet thuis kunt wonen

Wijkverpleging

De juiste ondersteuning in uw vertrouwde omgeving

Wonen met zorg

Als thuis wonen niet meer gaat

Wat Mijzo speciaal maakt

De expertises van Mijzo

Mijzo biedt specialistische zorg bij uiteenlopende ziektebeelden. Wij vinden het belangrijk dat u ondanks uw gezondheidsuitdagingen het leven kunt blijven dat bij u past. Onze medewerkers hebben de kennis en expertise om u hierbij te ondersteunen.

Dementie

Gerontopsychiatrie

Dementie op jonge leeftijd

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Palliatieve zorg

Somatische zorg

Syndroom van Korsakov

Wondzorg

Ziekte van Huntington

Ouderen mevrouw met Parkinson

Ziekte van Parkinson

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail