Behandeling

Deskundige zorg op locatie of bij u thuis

Heeft u klachten als gevolg van het ouder worden, een ongeval of ziekte? Wij bieden uiteenlopende vormen van behandeling en begeleiding om uw zelfstandigheid te bevorderen. U kunt bij Mijzo terecht voor eerstelijnsbehandeling als u bij ons verblijft of als u zelfstandig woont.

Behandeling bij Mijzo

De behandelaars van Mijzo bieden behandeling en begeleiding aan ouderen. U kunt zich laten behandelen door gespecialiseerde therapeuten, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist en psycholoog. Indien dit voor uw behandeling wenselijk is, werken de verschillende disciplines intensief samen. De meeste behandelingen volgt u individueel, maar er zijn ook verschillende oefengroepen om in groepsverband aan uw herstel te werken. We stemmen de behandeling samen met u af op uw wensen en behoeften. Steeds vaker kunt u, zonder verwijzing van uw huisarts, gebruikmaken van onze diensten. De behandeling wordt veelal vergoed door uw zorgverzekeraar.

Samen voor u

Wij zijn er niet alleen voor u, maar ook voor uw huisarts, wijkverpleegkundige of andere zorgverlener. Zij kunnen bij ons terecht voor aanvullende expertise. Ditzelfde geldt voor uw specialist. Wij delen onze kennis en expertise graag met andere zorgverleners.

Naast de reguliere ouderenzorg richten wij ons op expertises zoals Parkinson, dementie, niet-aangeboren hersenletsel en de ziekte van Huntington.


Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail