Ergotherapie

Merkt u dat lichamelijke of mentale problemen u beperken bij het verrichten van dagelijkse handelingen, zoals aan- en uitkleden, uitvoeren van huishoudelijke taken of verplaatsen buitenshuis? De ergotherapeut kan u leren om te gaan met deze beperkingen. Samen zoeken we naar manieren om de dagelijkse handelingen toch te kunnen uitvoeren. Dit kan door ze opnieuw aan te leren of door te leren om handelingen anders uit te voeren. Soms kunnen hulpmiddelen u hierbij helpen. De ergotherapeut betrekt daarbij, indien wenselijk, de betrokkenen om u heen. De ergotherapeut kan hulp bieden als u bij Mijzo woont, bij ons revalideert of als u thuis woont.

Vergoeding ergotherapie

Woont u thuis of bij een zorglocatie van Mijzo en bent u onder behandeling van uw eigen huisarts? Dan is de vergoeding voor ergotherapie afhankelijk van uw verzekering. U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar.


Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail