Logopedie

Het kan zijn dat u door een ziekte minder goed kunt praten of communiceren. Of dat kauwen en slikken moeilijker is geworden. De logopedist helpt u om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. U krijgt oefeningen om het spreken of het kauwen en slikken te verbeteren.


Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail