Logopedie

De logopedisten van Mijzo behandelen volwassenen die problemen ervaren op het gebied van slikken, spraak, taal, stem en gehoor. Wanneer u zich regelmatig verslikt of problemen heeft met kauwen, kijken wij graag met u mee en geven passende eet- en drinkadviezen. Ook wanneer u als gevolg van hersenletsel, trauma of ziekte problemen ervaart met stem, spraak en/of taal bieden wij therapie. We adviseren u en uw omgeving en/of kijken samen naar een passend hulpmiddel. De logopedist kan hulp bieden als u bij ons woont, bij ons revalideert of als u thuis woont.

Binnen Mijzo is een team van logopedisten werkzaam met verschillende specialisaties, zoals de ziekte van Parkinson, dementie, afasie en de ziekte van Huntington.

Vergoeding logopedie

Woont u thuis of bij een zorglocatie van Mijzo en bent u onder behandeling van uw eigen huisarts? Dan is vergoeding voor logopedie afhankelijk van uw verzekering. U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar.


Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail