Maatschappelijk werk

Als u te maken krijgt met ouderdom of ziekte, roept dit wellicht praktische en emotionele vragen op. De maatschappelijk werker kan u ondersteunen bij het vinden van antwoorden op deze vragen en biedt u een luisterend oor. We gaan uit van uw mogelijkheden en proberen uw draagkracht te vergroten en zo uw welzijn en welbevinden te verbeteren.

U en uw naasten (mantelzorgers) kunnen bij de maatschappelijk werker terecht voor psychosociale ondersteuning bij:

  • omgaan met verlies van gezondheid of veranderde levensomstandigheden
  • rouw- en verliesverwerking door verlies van dierbaren
  • overbelasting
  • huiselijk geweld/oudermishandeling
  • communicatie tussen u en uw naasten
  • communicatie tussen u en de zorgmedewerkers
  • praktische zaken (bijvoorbeeld mentorschap/bewindvoering)

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail