Muziektherapie

Elke herinnering heeft zijn eigen muziek
Tijdens belangrijke gebeurtenissen in het leven speelt muziek vaak een belangrijke rol. Muziek heeft invloed op gedrag en stemming en verbindt mensen met elkaar.

Muziektherapie is een behandelvorm waarbij de bijzondere eigenschappen van muziek worden ingezet. Klanken en melodieën bieden een veilige en warme sfeer, waarbij verbaal of non-verbaal contact wordt gemaakt. Dit wordt gestimuleerd door actief meezingen, op een instrument spelen of bewegen. Samen naar muziek luisteren kan ontspanning brengen of herinneringen en emoties oproepen.

De muziektherapeut sluit aan bij uw belevingswereld. Hierdoor kan er bijvoorbeeld gericht gewerkt worden aan:

  • het uiten van emoties
  • zingeving
  • moeilijke gebeurtenissen een plek geven
  • rust en ontspanning
  • acceptatie van ziekte
  • het verbeteren van de spraak
  • het zelfvertrouwen
  • het verbeteren van de stemming

De mogelijkheden zijn heel divers. Wat een cliënt niet kan uitspreken, kan hij vaak wel duidelijk maken via muziek. Muziektherapie is heel laagdrempelig. Er is geen ervaring nodig met een instrument. Iedereen kan muziek maken. De muziektherapeut helpt daarbij.


Behandeling Behandeling vind je op de volgende locaties:

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail