Ronnie Gardiner Methode

De Ronnie Gardiner Methode (RGM) is een gestructureerde, multisensorische oefenmethode voor de hersenen, waarbij het ritme van muziek wordt ingezet om beweging, spraak en cognitie (concentratie, geheugen, coördinatie) te stimuleren. Deelnemers doen op het ritme van muziek, zittend of staand, oefeningen aan de hand van geprojecteerde symbolen. De oefenmethode is vooral geschikt voor patiënten met een neurologische aandoening zoals een CVA, beginnende dementie of de ziekte van Parkinson. De RGM-methode is ook geschikt voor mensen die ouder worden en het geheugen actief wil houden.

Dit doet u tijdens een RGM-sessie

Tijdens het oefenen worden verschillende zintuigen (spraak, gehoor, zicht, gevoel) tegelijk geactiveerd en veel verschillende hersengebieden aan het werk gezet. Dit kan zorgen voor een betere verbinding tussen de beide hersenhelften en tussen de betrokken hersengebieden onderling, waardoor de conditie van de hersenen verbetert en er verbetering van veel hersenfuncties kan optreden.

De wekelijkse RGM-sessie wordt meestal in groepsverband aangeboden. Een belangrijk aspect van RGM is het plezier dat deelnemers beleven aan de oefeningen. Aangetoond is inmiddels dat iemand gemakkelijker nieuwe vaardigheden aanleert als daar plezier aan beleefd wordt. Bovendien wordt aangenomen dat er, tijdens het oefenen, extra neurotransmitters zoals endorfine, serotonine en dopamine aangemaakt worden, die zorgen voor een goede stemming en voor het gemakkelijker kunnen uitvoeren van bewegingen.


Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail