Tactiel Stimulering

Een aantal medewerkers binnen verschillende locaties van Mijzo is opgeleid tot behandelaar Tactiel Stimulering. Tactiel Stimulering is een aanrakingsmethode door middel van een zachte massage. Via een vaste structuur wordt meestal het hele lichaam licht gemasseerd om de aanmaak van het hormoon oxytocine te stimuleren en het lichaamsbesef te bevorderen. Tactiel Stimulering biedt ontspanning en rust en kan bij iedereen toegepast worden als moment van extra persoonlijke aandacht. In het bijzonder passen we Tactiel Stimulering toe bij mensen met dementie en Parkinson.


Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail