Hospicezorg

De laatste levensfase in een respectvolle omgeving

Wanneer u te horen krijgt dat u niet meer lang te leven heeft, is dat vaak het begin van een emotionele periode. Het is begrijpelijk dat u de laatste levensfase het liefst thuis doorbrengt. Helaas is dat niet altijd mogelijk. In dat geval kunt u bij Mijzo terecht voor hospicezorg. Samen bekijken we hoe we het beste invulling kunnen geven aan uw wensen en behoeften.

Wat houdt hospicezorg in?

Hospicezorg is zorg in de terminale fase. Deze zorg is niet gericht op genezing, maar op het bereiken van de hoogst mogelijke kwaliteit van leven. Hierbij hebben we oog voor uw persoonlijke wensen. De aanwezigheid van gespecialiseerde verpleegkundigen maakt het mogelijk om onder deskundige en professionele begeleiding afscheid te nemen van het leven, ook wanneer er complexe zorgvragen spelen.

Waar kunt u bij Mijzo terecht voor hospicezorg?

Mijzo biedt hospicezorg bij Hospice de Volckaert in Dongen. Daarnaast zijn op afdeling Heuvel bij locatie Buurstede in Oosterhout enkele hospice kamers beschikbaar voor cliënten met dementie in de terminale fase.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail