Revalidatie

Samen werken aan uw herstel

Heeft u in het ziekenhuis gelegen na een ingreep, ongeluk, een beroerte (CVA) of een knie- of heupoperatie? Dan breekt een tijd van revalidatie aan. Als dit niet mogelijk is in uw huidige woonsituatie dan kunt u bij Mijzo in een aangename, deskundige omgeving revalideren. Op gespecialiseerde revalidatieafdelingen werken we samen aan uw herstel.

Geriatrische revalidatie (GR)

Geriatrische revalidatie is kortdurende zorg, gericht op het herstel van kwetsbare cliënten die voor revalidatiebehandeling in een verpleeghuis worden opgenomen. Meestal is de revalidatie het gevolg van een medisch-specialistische behandeling in het ziekenhuis. Ons doel is om u terug te laten keren naar uw thuissituatie.

Hoe ziet een revalidatietraject eruit?

Samen met u bepalen we uw revalidatiedoelen in een behandelplan. Op basis van dit plan krijgt u een individueel dagprogramma waarbij het multidisciplinaire revalidatieteam u ondersteunt. Elke behandeling wordt exact afgestemd op uw veranderende en verbeterende conditie. De intensiteit van uw behandeling en het dagprogramma past zo bij uw zorgvraag, motivatie en belastbaarheid. Onder het motto ‘alles is revalidatie’ benutten we dagelijkse activiteiten als therapeutische oefenmomenten. Door dit revalidatieklimaat werkt u aan uw zelfstandigheid. Naast individuele therapie maakt groepstherapie onderdeel uit van uw programma. We streven ernaar dat u zo snel mogelijk naar huis kunt, uiteraard op een veilige en verantwoorde manier.

Wie ondersteunt bij mijn herstel?

Een revalidatieteam bestaat uit ervaren medewerkers die zijn opgeleid voor deze specialistische vorm van behandelen. Zij staan voor u klaar, ondersteunen u en werken samen met u en uw naasten aan uw herstel. Het multidisciplinaire team bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, physician assistents, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, revalidatieassistenten, logopedisten, diëtisten, maatschappelijk werkenden, psychologen, verpleegkundigen en verzorgenden. Op de pagina behandeling vindt u meer informatie over de verschillende vormen van behandeling.

Ambulante revalidatie

Heeft u op een revalidatieafdeling van Mijzo een revalidatietraject gevolgd? En hebben uw behandelaren, in overleg met u, besloten dat u thuis verder kunt revalideren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een ambulant revalidatietraject. U woont en slaapt gewoon weer thuis. Voor een optimaal herstel volgt u enkele malen per week, op een locatie van Mijzo, met u afgesproken therapieën en behandelingen. Als dit voor uw herstel noodzakelijk is, komen de behandelaren bij u aan huis. Ook dit traject wordt door het multidisciplinaire team begeleid.

Samenwerken

Mijzo werkt nauw samen met regionale ziekenhuizen en wijkverpleging om de hele zorgketen van ziekenhuisopname tot terugkeer naar de eigen woonomgeving zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

Documenten

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail