Wijkverpleging

De juiste ondersteuning in uw vertrouwde omgeving

Wij begrijpen dat u graag op een prettige manier zelfstandig thuis wilt blijven wonen. U wilt uw leven op eigen wijze leiden, passend bij wie u bent. Samen kijken we hoe we dit het beste kunnen organiseren. Met de juiste ondersteuning is er veel mogelijk.

Voor wie is wijkverpleging bedoeld?

Door omstandigheden, ziekte of ouderdom kan het zijn dat u op een zeker moment ondersteuning nodig heeft. Dit kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer u uit het ziekenhuis komt. Het kan ook voor langere tijd zijn, bijvoorbeeld vanwege een chronische aandoening of ouderdom. Wij helpen u graag in uw eigen vertrouwde omgeving.

Hoe ziet de wijkverpleging bij Mijzo eruit?

De wijkverpleegkundige kijkt samen met u welke zorg er nodig is en ingezet kan worden. Wat u zelf nog kunt of weer kunt leren nemen we als uitgangspunt. Indien gewenst, betrekken we uw sociale netwerk en bekijken samen met uw mantelzorger hoe we de zorg op uw situatie af kunnen stemmen.

We werken in kleine wijkteams, die verbonden zijn aan een zorglocatie van Mijzo bij u in de buurt. U ziet dus altijd dezelfde gezichten. Fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, logopedie of psychische hulp zijn, indien nodig, in de buurt.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor wijkverpleging? Neem dan contact op met Mijn Zorgadvies. Dit kan via 0800 0202015 of mijnzorgadvies@mijzo.nl. De gegevens van de wijkteams vindt u op de contactpagina.


Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail