Langer Actief Thuis

De Nederlandse ouderenzorg is aan het veranderen. Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Tegelijkertijd is de manier waarop de zorg voor ouderen op dit moment is georganiseerd al op korte termijn niet meer uitvoerbaar. Het aantal ouderen neemt toe en er zijn niet genoeg verzorgenden en verpleegkundigen om de zorg op dezelfde manier te blijven bieden. Bij Mijzo wordt de maatschappelijke opdracht gevoeld om de ouderenzorg anders te organiseren, met meer aandacht voor preventie van functionele achteruitgang en het optimaliseren van zelfredzaamheid van ouderen.

Programma Langer Actief Thuis

Mijzo heeft het programma Langer Actief Thuis (LAT) ontwikkeld, gebaseerd op de principes van ‘reablement’. Dit programma is erop gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning te laten functioneren. We gaan uit van de mogelijkheden van de ouderen en bieden begeleiding om deze optimaal te benutten. Deze benadering vraagt een andere manier van denken van medewerkers en ouderen. In plaats van ’zorgen voor’ ligt bij het programma LAT de nadruk op ‘zorgen dat’. De inhoud van de interventie verschilt, afhankelijk van de individuele doelen van de oudere, en is gericht op zelfstandigheid en participatie. Het programma duurt maximaal 12 weken. LAT is een interdisciplinaire werkwijze, waarbij ouderen door de wijkverpleging samen met een fysiotherapeut en ergotherapeut begeleid worden naar zelfstandigheid.

Fasen Langer Actief Thuis

In het programma Langer Actief Thuis wordt een aantal fasen doorlopen. Deze zijn weergegeven in onderstaand stroomschema.

Organisaties die ook willen starten met het programma Langer Actief Thuis, kunnen het complete programma, de folder en de implementatiechecklist hieronder downloaden.

Ervaringen met LAT

In de periode maart tot juni 2021 heeft bij Mijzo een pilot plaatsgevonden met het werken volgens het programma LAT. Tijdens deze pilot is het programma ingezet bij ouderen die zich meldden met een hulpvraag bij de wijkverpleging. Deze ouderen hebben het programma LAT doorlopen, voordat de indicatie voor wijkverpleging werd gesteld. De ouderen die het programma LAT hebben doorlopen zijn enthousiast. De meerderheid heeft na het doorlopen van het programma de gestelde doelen behaald en geen wijkverpleging meer nodig. Als grootste meerwaarde van het programma benoemde een van de deelnemers:

Ik kan nu weer zelf bepalen wanneer ik onder de douche ga. Dat is een stuk zelfstandigheid en vrijheid dat ik teruggekregen heb.

De deelnemers geven aan dat het project eraan bijdraagt dat ze langer thuis kunnen blijven functioneren. Ze vinden het fijn dat ze, als het nodig is, de hulp van de wijkverpleging kunnen inschakelen:

Ik weet dat ik op jullie terug kan vallen. Dit geeft vertrouwen om de activiteiten zelfstandig te kunnen blijven doen.

Ook de professionals ervaren het programma LAT positief. Ze geven aan dat met name de interdisciplinaire samenwerking bijdraagt aan het optimaliseren van de zelfredzaamheid van de ouderen. Elke discipline heeft daarbij zijn eigen rol. Het programma LAT wordt in het najaar bij meer wijkteams van Mijzo geïmplementeerd en standaard aangeboden als iemand zich meldt met een hulpvraag voor wijkverpleging.

Bekijk onderstaande video’s over de ervaringen van cliënten die gebruik maken van LAT.

Meer weten over Langer Actief Thuis?

Bekijk en/of beluister dan de podcast van Tommie Niessen en onze collega Elly Branderhorst via de volgende link: Tommie in de zorg.


Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail