Mijzo

Geslaagde visitatie Topcare voor expertisecentrum Huntington!

Op maandag 8 november jl. vond de visitatie plaats van De Kloosterhoeve en De Dotter voor het behalen van het Topcare-predicaat. De leden van de visitatiecommissie waren enthousiast over het verloop van de dag. Zij zagen een bevlogen en betrokken team en een inhoudelijk sterk expertisecentrum. Hun positieve bevindingen dragen ze over aan het bestuur van Topcare, dat over enkele weken besluit of Mijzo voldoet aan de eisen voor een Topcare-expertisecentrum voor mensen met de ziekte van Huntington. Met vertrouwen zien wij deze uitslag tegemoet.

Jan Poortvliet, cliënt

Een Topcare-expertisecentrum biedt specialistische zorg en behandeling aan mensen met een complexe aandoening. Mensen die er werken zijn nieuwsgierig, willen samenwerken en op zoek gaan naar oplossingen en verbeteringen. Zij participeren in wetenschappelijk onderzoek en delen hun kennis en ervaring met andere zorgprofessionals en hulpverleners.

Vorig jaar werd bij de proefvisitatie aangegeven dat we aan de meeste criteria voldeden, maar dat we nog een ontwikkeling moesten doormaken op het gebied van onderzoek. Nu geeft de commissie aan veel respect te hebben voor de manier waarop de aandachtspunten zijn opgepakt. Er wordt hard gewerkt aan een onderzoeksagenda en we hebben aangetoond dat we leren van onderzoeksresultaten. Met de samenwerking die is aangegaan met Prof. Raymund Roos en lector Michael Echteld bestaat bovendien een link met een universiteit en een hogeschool. Een combinatie die de commissie niet vaak ziet.

Ook de manier waarop we cliënten betrekken en kennis delen wordt bijzonder genoemd. “Het is mooi om te zien dat de doelgroep nadrukkelijk wordt gestimuleerd om mee te denken en betrokken wordt bij de visie. Hoe mooi is het om als cliënt mee te kunnen denken over vraagstukken en de oplossingen daarvan? Het expertisecentrum speelt bovendien een belangrijke rol in de regio. Andere organisaties zijn heel lovend over de communicatie en korte lijnen.”, aldus Jan Borleffs, voorzitter van de visitatiecommissie.

Karin Landa, teammanager zorg & welzijn, is erg blij met de positieve terugkoppeling: “We weten natuurlijk dat we iedere dag goed bezig zijn voor onze cliënten, maar het is heel fijn om dat op deze manier terug te horen van de visitatiecommissie. Het voelt echt als een kroon op ons werk en maakt me erg trots.”

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail