Verkenning mogelijkheden voor de ontwikkeling van een nieuwe zorglocatie in Heusden

Sint Antonius, een locatie van zorgorganisatie Mijzo, is gevestigd in een monumentaal pand in het centrum van vesting Heusden. Ondanks de prachtige uitstraling, voldoet het pand niet meer aan de huidige en toekomstige eisen en wensen van een zorglocatie. Uit onderzoek blijkt dat renoveren van het huidige pand of nieuwbouw op dezelfde locatie niet haalbaar is. Daarom heeft Mijzo het voornemen om het pand aan de Roomsche Kerkstraat 5 te verlaten. Samen met de gemeente Heusden en wooncorporatie Woonveste verkent Mijzo de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een nieuwe locatie binnen het plan Heverslo in Oudheusden. Het is de bedoeling dat hier een gelijk aantal appartementen voor wonen met zorg wordt gerealiseerd als in het huidige Sint Antonius.

Complexere zorg

Door de vergrijzing blijven ouderen langer zelfstandig thuis wonen. Zij verhuizen pas naar een zorglocatie als thuis wonen, ook met de ondersteuning van hulpmiddelen en hun omgeving, niet meer mogelijk is. Als gevolg hiervan hebben cliënten een steeds intensievere zorgvraag als ze naar een zorglocatie verhuizen. Die zorgvraag zal in de toekomst alleen maar complexer worden. Het wordt daarom lastiger om deze zorg bij Sint Antonius te blijven bieden. De appartementen zijn klein, zodat er niet of nauwelijks met een tillift kan worden gewerkt. Ook de niveauverschillen en trappen zijn erg onpraktisch bij het bieden van zorg.

Onderzoek naar mogelijkheden

Oomen Architecten uit Breda heeft, in opdracht van Mijzo, een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor Sint Antonius. Er zijn drie verschillende scenario’s uitgewerkt. Zo is gekeken naar het renoveren van het huidige pand, renoveren van het pand met uitbreiding en nieuwbouw op dezelfde locatie. Na doorrekening van de kosten blijken deze verschillende opties niet haalbaar. Op basis van de onderzoeksresultaten heeft Mijzo het voornemen om het pand op termijn te verlaten. Het is nog niet bekend wat de bestemming van het huidige pand wordt.

Hoe nu verder?

De verwachting is dat het minimaal drie tot vijf jaar duurt om de nieuwe plannen te realiseren. Tot die tijd blijven de cliënten gewoon wonen in Sint Antonius en zorgt Mijzo ervoor dat de locatie een fijne leefomgeving blijft!

Wat Mijzo nieuwsgierig maakt

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail