Mijzo onderzoekt mogelijkheden voor een wasbot

Binnen Mijzo willen we de zelfstandigheid van ouderen versterken, ook in hun dagelijkse verzorging. Iedereen wil immers graag onafhankelijk zijn. Bovendien zijn er onvoldoende medewerkers om de zorg op de huidige manier te blijven bieden en moeten we dus echt anders gaan kijken naar de zorg.

Op dit moment onderzoeken we daarom in samenwerking met High Tech Alliance en TNO de mogelijkheden voor een innovatief systeem waarmee mensen met fysieke beperkingen ten gevolge van ouderdom, zich zelfstandig kunnen blijven douchen. We brengen het was- en aankleedproces van cliënten in kaart en onderzoeken de mogelijkheden om dit proces te automatiseren. Het uiteindelijke doel is een technologisch hulpmiddel te ontwerpen dat cliënten hun zelfstandigheid laat behouden, versterkt of teruggeeft. In de eerste fase van het onderzoek gaat het om een ontwerp als resultaat, nog niet om een functionerende robot.

Het systeem, dat wij de wasbot noemen, moet ervoor zorgen dat ouderen hun dagelijkse verzorging zelfstandig kunnen (blijven) uitvoeren. Uiteindelijk is het systeem bedoeld voor mensen die thuis wonen. Zo kunnen zij zelf bepalen wanneer ze opstaan en douchen en de regie over hun leven behouden. Dit verhoogt de kwaliteit van leven en zorgt ervoor dat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast ontlast het de zorg. Aangezien we de mogelijkheden makkelijker binnen onze locaties kunnen onderzoeken, starten we het project binnen Mijzo. Bovendien zijn ook in het verpleeghuis zeker voordelen te behalen als cliënten zelfstandiger kunnen blijven of worden.

Systemen die al op de markt zijn, nemen we mee in het onderzoek. Hoewel deze systemen slechts gedeeltelijk een oplossing bieden voor onze onderzoeksvraag, kan een combinatie van bestaande oplossingen wellicht de uitkomst van ons onderzoek versnellen.

Deze afbeelding is gemaakt met AI


Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail