Samen maken we het verschil

Innovatie bij Mijzo

Ouderen worden steeds ouder en de complexiteit van zorg neemt toe. Tegelijkertijd neemt het aantal professionals en mantelzorgers af. Innovatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van het toekomstige zorgvraagstuk.

Innovatie is noodzakelijk om cliënten en hun naasten ook in de toekomst te kunnen blijven ondersteunen. Daarnaast innoveert Mijzo om een positief verschil te kunnen maken in het dagelijkse leven van cliënten, medewerkers en vrijwilligers.

Door te innoveren zijn wij voorbereid op de toekomst!

We innoveren om cliënten zo lang mogelijk zelfstandig hun eigen leven te kunnen laten leiden of kwaliteit van leven toe te voegen. Bovendien hebben medewerkers door het realiseren van arbeidsbesparingen meer tijd om zich te richten op de cliënt.

De (uitdaging van de) cliënt, naaste, vrijwilliger of medewerker nemen we altijd als uitgangspunt. Om tot oplossingen te komen gaan we op zoek naar trends, technologieën en kansen, binnen én buiten de sector. Als er geen bestaande oplossing voorhanden is, ontwikkelen we deze zelf. We betrekken medewerkers uit de hele organisatie bij het zoeken naar deze oplossingen. Zij krijgen de ruimte om te ontdekken. We stimuleren creativiteit en lef. Innoveren doen we niet alleen. We doen dit samen met collega-organisaties, hogescholen, universiteiten en start-ups.

Wat Mijzo innovatief maakt

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail