SAM

SAM helpt mensen met dementie te activeren en in contact te komen met elkaar, met naasten en met medewerkers. Dit innovatieve product is ontwikkeld door een projectgroep bestaande uit medewerkers van Mijzo en ontwerpers van Luckt. Ook familie is actief betrokken bij het ontwerpproces. Deze ‘warme technologie’ vergroot het leefplezier van cliënten.

Wie een bol vast heeft, ziet of hoort SAM reageren

Wat doet SAM?

Wie de zorginnovatie SAM ziet, zal het op het eerste gezicht omschrijven als twee discobollen op een schaal. Leuk als decoratie in een woonkamer. Maar daarmee doe je SAM ernstig tekort. Je kunt kijken naar de kunsten van SAM (licht en geluid), maar er ook actief mee spelen. Wie een bol – gemaakt van flexibel kunststof – vast heeft, ziet of hoort SAM reageren, afhankelijk van hoe de gebruiker met SAM omgaat. Als iemand anders de tweede bol vasthoudt, communiceren de twee bollen met elkaar. Aai je bijvoorbeeld de ene bol, dan zie je de andere bol om aandacht vragen met licht en geluid. Op deze manier lokt SAM een reactie van de gebruikers uit. SAM maakt contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie, zoals mensen met dementie, en hun omgeving.

Tijdens het proces is intensief samengewerkt met mensen met dementie en hun familieleden om de behoeften in kaart te brengen.

Design thinking

Voor de ontwikkeling van SAM is de design thinking methode toegepast. Met een multidisciplinair team van zorgprofessionals zijn de stappen van een ontwerpproces doorlopen om tot deze vernieuwende en waardevolle innovatie te komen. Tijdens het proces is intensief samengewerkt met mensen met dementie en hun familieleden om de behoeften in kaart te brengen. Het team is meegenomen in het anders denken over en kijken naar nieuwe innovaties.

Naast het product zelf, is de innovatieve mindset die de medewerkers tijdens dit proces hebben ontwikkeld een belangrijke uitkomst van het project.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail