Slimme bril

Zorg aan ouderen wordt complexer. Zorgmedewerkers hebben vaker de expertise nodig van een specialist. Er is echter niet altijd een specialist aanwezig. Om expertise op afstand in te schakelen wordt de slimme bril (Smart Glass) van 1-minuut ingezet. Met de slimme bril kunnen zorgprofessionals op afstand met elkaar meekijken en advies en ondersteuning bieden.

Door inzet van de slimme bril is expertise sneller inzetbaar

De bril is uitgerust met een microfoon en camera. Met behulp van een spraak-/beeldverbinding kunnen zij contact met elkaar leggen. De zorgmedewerker die de bril draagt, heeft zijn of haar handen vrij en kan direct handelen. De collega kan op afstand live meekijken via een tablet. Door de inzet van de bril is expertise sneller inzetbaar en kan betere kwaliteit van zorg worden verleend. De collega op afstand bespaart (reis)tijd. Voor de cliënt is het prettig om direct te worden geholpen door een bekend, vertrouwd gezicht. Bovendien zijn op deze manier niet meer mensen aanwezig dan noodzakelijk bij het verlenen van zorg.

Anders werken in de Zorg

De slimme bril is een project binnen het programma Anders werken in de Zorg, waar Mijzo aan deelneemt. Niet omdat het anders kan, maar omdat het anders moet. Door de groei van het aantal ouderen en de krapte op de arbeidsmarkt moeten we op zoek naar slimme technologische oplossingen die de zorg efficiënter, beter en minder belastend voor zorgmedewerkers maken. Zorgorganisaties bundelen hun krachten om kansrijke nieuwe technologieën in te zetten, te testen en vervolgens op grote schaal in te zetten, met het doel om met minder tijd en inspanning, betere zorg en een fijne (werk)omgeving te bieden.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail