Mijzo

De naam Mijzo

De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring zijn per 1 januari 2021 gefuseerd. Samen gaan we verder onder de naam Mijzo. Bij een nieuwe organisatie hoort natuurlijk een nieuwe naam. Een naam die uitstraalt waar wij als zorgorganisatie voor staan en die aansluit op onze missie, visie en kernwaarden. Het is belangrijk dat cliënten zich erin herkennen en dat de naam past bij onze medewerkers en vrijwilligers. Om dit te bereiken hebben we een vertegenwoordiging van cliënten, medewerkers en vrijwilligers bij het traject betrokken. Op basis van een aantal brainstormsessies zijn we samen tot de nieuwe naam en pay-off gekomen. Een naam die door alle betrokkenen wordt omarmd en die past bij de nieuwe organisatie:

Mijzo

In deze nieuwe naam komen de woorden Mijn en Zorg samen. Mijzo is er voor mensen die op eigen wijze invulling willen geven aan hun leven. Ook na veranderingen die gepaard gaan met het ouder worden. Mijzo is er voor medewerkers en vrijwilligers, die elke dag met passie invulling geven aan hun werkzaamheden. Samen ontdekken we wat de mogelijkheden zijn en staan we open voor eigen keuzes.

Wat mijzo nieuwsgierig maakt

is het verhaal achter de cliënten. Want door ze écht te leren kennen, kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden. Door te zoeken naar creatieve oplossingen en te innoveren kunnen we cliënten, medewerkers en vrijwilligers ondersteunen om onbekende en ongekende mogelijkheden te ontdekken.

Door oog te hebben voor elkaar, maken we samen het verschil. 
Mijzo. Ziet mij.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail