Mijzo sluit zich aan bij MindLabs

Met ingang van donderdag 22 april 2021 is Mijzo partner van MindLabs in Tilburg. Kern van de samenwerking is om te zoeken naar oplossingen voor de maatschappelijke knelpunten in de zorg, door gebruik te maken van Artificial Intelligence (AI) en nieuwe technologieën. Met de expertises die zij inbrengen versterken de verschillende partijen binnen MindLabs elkaar en kunnen veranderingen sneller in gang worden gezet.

Fred van der Westerlaken, bestuursvoorzitter MindLabs en ROC Tilburg
en Mireille de Wee, bestuurder Mijzo

Noodzakelijke vernieuwing ouderenzorg

De uitdagingen in de ouderenzorg worden steeds groter. Het aantal ouderen neemt toe, de zorg wordt steeds complexer en er zijn niet genoeg medewerkers om deze zorg te blijven bieden. Om de zorg ook voor toekomstige generaties beschikbaar te houden, moet de zorg ingrijpend veranderen. Binnen Mindlabs bundelen de verschillende partijen hun krachten om vorm te geven aan deze transformatie. Mijzo is na Thebe en De Wever de derde zorgorganisatie die deel gaat uitmaken van het MindLabs samenwerkingsverband. Vernieuwing is voor Mijzo een belangrijke pijler. Zo beschikken we over een innovatieafdeling die ondersteunt bij de transformatie.

Benutten van expertise

MindLabs directeur Loet Visschers is zeer verheugd met de aansluiting van de nieuwe partner: “Wij zijn blij dat we de verbinding met zorgorganisaties uit de regio weten te leggen. Met Mijzo maken we een belangrijke stap in het versterken van de zorgsector met de inzet van innovatieve technologie. MindLabs kan profiteren van de kennis van Mijzo op het gebied van ouderenzorg en andere expertises zoals de ziekte van Huntington, Parkinson en dementie. Mijzo kan gebruikmaken van het groeiende netwerk en de ondersteuning van MindLabs om grote stappen te maken bij het oplossen van de vraagstukken die op tafel liggen.

Bestuurder Mireille de Wee van Mijzo over de samenwerking en de reden om zich bij MindLabs aan te sluiten: “MindLabs kan ons helpen de grote maatschappelijke uitdagingen waar we in de zorg voor staan het hoofd te bieden. Door de inzet van nieuwe technologieën willen we realiseren dat mensen langer gezond blijven en langer thuis kunnen blijven wonen. Innovaties kunnen er bovendien voor zorgen dat bepaalde zorghandelingen eenvoudiger worden, zodat medewerkers ruimte houden voor andere zorgtaken.“

Over MindLabs

MindLabs is een groeiend samenwerkingsverband dat is opgericht door Tilburg University, Fontys Hogeschool, ROC Tilburg, gemeente Tilburg, en Provincie Noord-Brabant. Uniek is de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen over de gehele linie: van middelbaar beroepsonderwijs tot en met wetenschappelijke onderzoek. MindLabs streeft naar structurele samenwerkingen waarin kennis en kunde gedeeld wordt om innovatieve technologie in te zetten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

MindLabs is gespecialiseerd in het versterken van de interactie tussen de mens en interactieve technologieën zoals Robotica, Serious Gaming, Virtual Reality en Natural Language processing. Er lopen momenteel ruim elf projecten waarin de vier technologieën centraal staan. Kijk voor meer informatie op www.mind-labs.eu.

Wat Mijzo nieuwsgierig maakt

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail