Petra van den Broek nieuw lid raad van toezicht Mijzo

Op maandag 1 januari 2024 start Petra van den Broek als lid van de raad van toezicht en auditcommissie van Mijzo. Petra volgt Margery Kuikman-Wakker op, die afscheid neemt na het verstrijken van twee zittingstermijnen voor respectievelijk Schakelring en Mijzo. We zijn Margery dankbaar voor haar bijdrage aan Mijzo, de maatschappelijke opgave en strategie.

Petra van den Broek

Petra is werkzaam als CFO bij SPIE, een groot installatiebedrijf, en heeft uitgebreide ervaring met financiële sturing van organisaties en samenwerking met de accountant. Zij heeft kennis en ervaring op het gebied van fusies en overnames, cyber security en veranderingen van organisaties. Daarnaast is Petra lid van de raad van toezicht van het Koning Willem I college in Den Bosch. Hier is zij ook lid van de auditcommissie. Petra: “Met mijn kennis en ervaring vanuit het bedrijfsleven wil ik graag een bijdrage leveren aan Mijzo en de grote maatschappelijke opgave waar we voor staan, om zorg te blijven bieden aan de steeds groter wordende groep ouderen.”

Wij zijn blij dat Petra de raad van toezicht komt versterken. Door haar brede en internationale ervaring is zij een waardevolle aanvulling. De raad van toezicht van Mijzo bestaat nu uit vijf leden en een trainee.

Wat Mijzo nieuwsgierig maakt

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail