Samen werken aan het versterken van eigen regie

Binnen Mijzo is positieve gezondheid de basis voor onze visie op zorg en welzijn. We kijken naar wat mensen nog wel kunnen en wat hun leven betekenisvol maakt. Het accent ligt op de eigen regie, veerkracht en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of de ziekte.

Eigen regie wil zeggen dat iemand met een hulpvraag zelf kan bepalen welke hulp en ondersteuning hij of zij ontvangt en op welke manier dit gebeurt. In de praktijk zien we dat de regie, vaak met goede bedoelingen, wordt overgenomen. Zeker als het gaat om mensen met dementie. Eén van de belemmeringen is dat zij doorgaans minder goed woorden kunnen geven aan hun wensen en behoeften. Samen met Luckt is Mijzo daarom een traject gestart om te kijken hoe we medewerkers kunnen helpen om de cliënten zoveel mogelijk eigen regie te laten behouden.

 “Binnen Mijzo vinden we het belangrijk om niet te praten óver of voor de persoon met dementie, maar mét deze persoon.”

Design thinking

Een interne projectgroep heeft onderzocht hoe we de eigen regie binnen de organisatie kunnen stimuleren. Hierbij is gebruikgemaakt van de methode ‘design thinking’. Deze methode bestaat uit vijf fasen: inleven, definiëren, ontwerpen, ontwikkelen en testen. Aan de hand van observaties en vragenlijsten is de huidige omgang en benadering van cliënten in kaart gebracht. De belangrijkste conclusie in deze fase was dat medewerkers zich er eerst bewust van moeten zijn of en hoe ze de cliënt regie geven, voordat ze kunnen overgaan op anders handelen. Op basis hiervan zijn verschillende ideeën bedacht, die uiteindelijk hebben geleid tot de ontwikkeling van een activiteit.

Deze activiteit helpt medewerkers inzichtelijk te krijgen of zij de juiste vragen stellen, goed te luisteren naar wat voor de cliënt van betekenis is en dit niet zelf in te vullen. Het voorziet in de behoefte om mensen met dementie zeggenschap te geven en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Door bewustwording te creëren wordt het team naar een hoger niveau gebracht.

De activiteit

Er is een box ontwikkeld met stellingen, opdrachten en voorbeelden. Van deze box zijn twee varianten beschikbaar: één waarbij de ervaringen worden verzameld op kaartjes en één waarbij deze worden ingesproken in een recorder. In de box komen meerdere thema’s aan bod:

  • daginvulling
  • tijdens de zorg
  • bewegingsvrijheid

Wanneer een team met de activiteit gaat werken, wordt tijdens een gezamenlijke introductiesessie eerst het belang van eigen regie (nogmaals) besproken en de werkwijze uitgelegd. Dit is de start van de activiteit. De box wordt per team of andere eenheid ingezet, om op die manier de gezamenlijkheid te stimuleren. Gedurende een aantal weken doen medewerkers ervaring op met het geven van eigen regie aan cliënten. Ze verzamelen deze ervaringen door ze op te schrijven of in te spreken. Dit is de verzamelperiode. Tot slot worden de ervaringen tijdens een gezamenlijke evaluatiesessie besproken, waarna er acties worden opgesteld. Dit is het einde van de activiteit.

“Een medewerker sprak een collega erop aan of het wel nodig was om een cliënt te weerhouden ergens naartoe te gaan in het gebouw. Door de inzet van de box voelde zij zich vrij om dit met de collega te bespreken.”

Pilot

Om te beoordelen of de activiteit Mijzo-breed kan worden ingezet, is deze tijdens een pilot op vier locaties getest. De resultaten laten zien dat deze activiteit de potentie heeft om te worden uitgebreid en ingezet binnen andere teams van Mijzo. Er waren echter nog wel een paar verbeterpunten die eerst doorgevoerd moesten worden. Die zijn in de afgelopen periode aangepakt en er zijn video’s gemaakt van hoe de box werkt. Dit betekent dat de boxen nu klaar zijn om de organisatie in te gaan!

“De box was voor medewerkers aanleiding om het gesprek aan te gaan met behandelaren over de tijden waarop zij langskomen voor therapie. Deze tijden bleken niet altijd gelegen te komen voor de cliënt. Door dit bespreekbaar te maken, wordt de eigen regie teruggegeven aan de cliënt.”

Wat Mijzo nieuwsgierig maakt

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail