Wat Mijzo samenbrengt

Over Mijzo

De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring, drie zorgorganisaties in Midden- en West-Brabant, zijn per 1 januari 2021 gefuseerd. Samen gaan we verder onder de nieuwe naam Mijzo.

Bundeling van krachten

Samen hebben we meer kennis en expertise in huis, kunnen we de grote maatschappelijke uitdagingen beter aan en zorgen voor een breed aanbod aan zorgproducten.

Koploper zijn

Onze ambitie is om koploper te zijn. Hier gaan we voor, met een open blik en vanuit een positieve visie op gezondheid. Zo halen we het beste in elkaar naar boven.

Innovatie als basis

Door te zoeken naar creatieve oplossingen en te innoveren kunnen we cliënten, medewerkers en vrijwilligers ondersteunen om onbekende en ongekende mogelijkheden te ontdekken.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail