Over Mijzo

De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring, drie zorgorganisaties in Midden- en West-Brabant, zijn per 1 januari 2021 gefuseerd. Samen gaan we verder onder de nieuwe naam Mijzo.

Bundeling van krachten

Samen hebben we meer kennis en expertise in huis, kunnen we de grote maatschappelijke uitdagingen beter aan en zorgen voor een breed aanbod aan zorgproducten.

Open organisatie

Bij Mijzo kun je je jezelf zijn en word je gezien en gewaardeerd. Als medewerker ervaar je de vrijheid en ruimte om de cliënt bij te staan in het maken van eigen keuzes en beslissingen.

Innovatie als basis

Door te zoeken naar creatieve oplossingen en te innoveren kunnen we cliënten, medewerkers en vrijwilligers ondersteunen om onbekende en ongekende mogelijkheden te ontdekken.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail