Dementie op jonge leeftijd

Dementie op jonge leeftijd begint meestal tussen de 40 en 65 jaar. Bij het woord dementie wordt vaak gedacht aan problemen met het geheugen. Bij dementie op jonge leeftijd vallen juist veranderingen in het gedrag meer op. Dit kan voor veel onzekerheid en spanningen zorgen. Als bij u op jonge leeftijd dementie is geconstateerd, staat u nog midden in het leven en in de maatschappij. Misschien werkt u nog of bent u lid van een sport- of muziekvereniging. Wij begrijpen dat de diagnose erg ingrijpend is, voor u en voor uw naasten. U kunt bij ons terecht met al uw vragen.

Wat Mijzo bijzonder maakt

Wanneer bij u de diagnose dementie gesteld is, ontstaat de behoefte om begrip te krijgen voor uw situatie. Niet alleen in uw gezin, maar ook daarbuiten. Wij kunnen u ondersteunen door familieleden, collega’s, uw werkgever of clubgenoten van informatie te voorzien over hoe ze met uw dementie om kunnen gaan. Op deze manier streven we ernaar dat u op een fijne manier uw leven kunt blijven leven, in de buurt van familie, vrienden, het werk, kennissen, sportverenigingen en eventueel uw stamkroeg. We sluiten aan bij wat u prettig vindt en helpen u bij het vormgeven van de dagen zodat ze voor u van betekenis zijn.

Dagbehandeling

Mijzo heeft een dagbehandeling speciaal voor mensen bij wie op jonge leeftijd dementie is vastgesteld: Partuur. Dit is een dagbehandeling in Kaatsheuvel en Waalwijk waar u terecht kunt voor professionele behandeling en activiteiten. Het is vooral ook een ontmoetingsplaats waar u ervaringen kunt uitwisselen met andere jonge mensen met dementie.

Als thuis wonen niet meer gaat

Ondanks alle inspanningen kan het zijn dat thuis wonen op een gegeven moment niet meer gaat. Binnen Mijzo kunt u bij alle locaties terecht voor zorg bij dementie op jonge leeftijd. Medewerkers zijn deskundig in het begeleiden van mensen die net als u getroffen zijn door deze ziekte. Daarnaast hebben wij een groot netwerk. De gespecialiseerde casemanager dementie op jonge leeftijd gaat graag met u in gesprek om te kijken welke woonsituatie het meest passend is voor u.

Informatie en advies

Er komt steeds meer kennis over dementie op jonge leeftijd. Deze nieuwe kennis passen wij continu toe in de zorg en ondersteuning die we bieden. We zijn aangesloten bij het landelijk Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd en het Zorgnetwerk Midden Brabant, waar we samen met andere zorgorganisaties werken aan het verbeteren van de deskundigheid en het zorg- en ondersteuningsaanbod. Dit houdt in dat we met alle ledenorganisaties, verspreid over heel Nederland, kennis uitwisselen, deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek en hier zelf een actieve bijdrage aan leveren. Binnen Mijzo delen we deze kennis met de professionals en vrijwilligers die werken met jonge mensen met dementie.


Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail