Dementie op jonge leeftijd

Dagbehandeling bij Partuur

Als bij u dementie is geconstateerd op jonge leeftijd heeft dat grote impact op u en uw naasten. U staat vaak nog midden in het leven en in de maatschappij.
Dan is het fijn dat u terecht kunt op een plek waar gespecialiseerde kennis en ondersteuning aanwezig is. Partuur van Mijzo is zo’n plek.

Ervaringen uitwisselen & deelname aan activiteiten

Partuur is een dagbehandeling waar u terecht kunt voor professionele behandeling en begeleiding en het ontmoeten van andere mensen met dementie op jonge
leeftijd. Het is vooral een plaats waar u ervaringen kunt uitwisselen en allerlei activiteiten kunt doen waarbij uw interesses het vertrekpunt zijn. Uit ervaring weten we dat aandacht en ruimte voor individuele begeleiding en beweging erg belangrijk zijn. En omdat we het belangrijk vinden dat u zichzelf kunt zijn, bepaalt u zelf hoe uw daginvulling eruit ziet. Partuur is onderdeel van Mijzo.

Wanneer komt u in aanmerking?

Wanneer bij u de diagnose dementie is gesteld vóór uw 65e levensjaar kunt u bij Partuur terecht. Hebt u behoefte aan professionele begeleiding en eventueel behandeling en wilt u graag in contact komen met lotgenoten? Loop dan gerust eens bij ons binnen! Samen met u kijken we wat de mogelijkheden zijn.

Waar vindt u ons?

Partuur bevindt zich op twee verschillende locaties, met ieder hun eigen charmes en
mogelijkheden. Op dinsdag zijn we in Het Buitenhuis in het centrum van Waalwijk. Op woensdag en vrijdag zijn we te vinden in Dienstencentrum De Rode Loper in Kaatsheuvel.

De Rode Loper
Paulus Potterplein 42
5171 XJ Kaatsheuvel

Het Buitenhuis
Stationsstraat 117
5141 GD Waalwijk

Contact

Heeft u vragen over de dagbehandeling die Partuur biedt? Neem dan contact met ons op via 0800 0202015 of stuur een mail naar mijnzorgadvies@mijzo.nl.


Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail