Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij de verstandelijke vermogens achteruitgaan. Als u te maken krijgt met dementie worden uw denken, oriëntatie en taalgebruik minder en neemt uw geheugen af. In eerste instantie gaat het om uw kortetermijngeheugen en in een later stadium ook om uw langetermijngeheugen. Dementie kan gepaard gaan met persoonlijkheid- en gedragsstoornissen. Er zijn verschillende vormen van dementie, waarvan Alzheimer de bekendste is.

Wat Mijzo bijzonder maakt

Mijzo heeft speciale aandacht voor mensen met dementie. Onze zorg en behandeling is gericht op het bevorderen en in stand houden van uw lichamelijk en geestelijk welbevinden. We gaan uit van wat u allemaal nog wel kunt. U houdt zoveel mogelijk de eigen regie over uw leven. We bieden speciale woonvormen voor mensen met dementie: kleinschalig wonen en groepswonen. Samen met u kijken we welke manier van wonen goed bij u past. Bij kleinschalig wonen woont u met maximaal tien andere personen. U vormt samen met hen een huishouden. Er wordt bijvoorbeeld samen gekookt en gepoetst. Wanneer u meer op uw privacy gesteld bent, sluit groepswonen wellicht beter aan. U woont dan in een grotere groep.

Wanneer u nog thuis woont en wijkverpleging van Mijzo ontvangt, kunt u uiteraard ook rekenen op specifieke aandacht voor dementie. Ook kunt u voor een dagprogramma terecht bij onze dagbesteding en dagbehandeling. U bent er dan een dag (of meerdere dagen) uit en uw mantelzorger wordt tijdelijk ontlast van continue zorg.


Voor dementiezorg kunt u terecht bij de volgende locaties:

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail