Dementie

MiMakker

Binnen Mijzo is een aantal medewerkers opgeleid tot miMakker. Een miMakker heeft geleerd impulsen van mensen met dementie op te vangen en hier op een clowneske manier mee om te gaan. Voor veel mensen is de gesproken taal vaak verloren gegaan. Het verbale maakt plaats voor het non-verbale. Mensen met dementie hebben wel degelijk behoefte aan contact, alleen kunnen ze het niet aangeven. Ga voor meer informatie naar de website miMakkus.


Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail