Ziekte van Huntington

De ziekte van Huntington is een erfelijke hersenaandoening. Mensen met deze ziekte krijgen te maken met ernstige motorische symptomen, verstandelijke achteruitgang en psychiatrische problemen. Dit is een geleidelijk toenemend (progressief) proces. Op dit moment is het nog niet mogelijk de ziekte van Huntington te genezen of te vertragen. Het is een ingrijpende ziekte, voor uzelf, uw familie en uw verdere naaste omgeving. Een kind van een ouder met de ziekte van Huntington heeft 50% kans om drager te zijn. Hierdoor heeft de ziekte een grote impact op het hele gezin.

Mijzo en de ziekte van Huntington

Bij Mijzo zijn en blijven mensen met de ziekte van Huntington op de eerste plaats mens. U staat centraal, niet de ziekte. Bij de zorg en behandeling gaat het om de manier waarop u in het leven staat, hoe u met uw gezondheidsuitdaging omgaat en uw beleving van gezondheid en kwaliteit van leven. We bieden persoonsgerichte zorg en behandeling en stimuleren de eigen regie en autonomie.

Al in een vroeg stadium van de ziekte kunnen we u en uw familie helpen. We streven ernaar dat u zo lang mogelijk deel blijft uitmaken van onze samenleving. Vanuit De Kloosterhoeve bieden we behandeling en ondersteuning om de zelfredzaamheid in stand te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. In onze polikliniek kunt u terecht met vragen over het verloop van de ziekte, de mogelijkheden voor behandeling, hulpmiddelen of zelfredzaamheid in het dagelijks functioneren. Familieleden of andere mensen uit uw omgeving kunnen met vragen of voor contact met andere familieleden terecht in het Huntingtoncafé. Als u niet op een van onze locaties woont, kunt u bij ons terecht voor dagbehandeling. Daarnaast bieden we arbeidsmatige dagbesteding.

Bent u benieuwd naar de verschillende vormen van begeleiding die wij bieden, thuis en bij De Kloosterhoeve? Bekijk dan de interactieve video:

We zijn een Doelgroep Expertisecentrum en werken intensief samen met de Vereniging van Huntington, Huntington Kennisnetwerk Netwerk Nederland, universiteiten en andere zorginstellingen binnen Nederland en België.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail