Ziekte van Parkinson

Parkinson is een ziekte die ontstaat in de hersenen. Het treft mannen en vrouwen, jong en oud. De manier waarop de ziekte zich uit, is voor iedereen verschillend. Dat maakt de ziekte van Parkinson erg complex. De behandeling en begeleiding vragen om een specialistische en deskundige aanpak. Bij Mijzo kijken we samen naar uw behoeften en wensen en naar die van uw naasten. Een team van zorgverleners, elk vanuit hun eigen specialisme, is betrokken bij uw zorg.

Daar waar wij spreken over Parkinson kan ook Parkinsonisme staan.

Ouderen mevrouw met Parkinson

Ziekte van Parkinson en Mijzo

Mijzo kijkt altijd naar wat mogelijk is. We leggen de nadruk op het behoud van uw eigen regie en zelfstandigheid en vinden het belangrijk dat u ondanks uw levensuitdagingen uw eigen keuzes kunt blijven maken. Samen met u en uw naasten bespreken we wat u, eventueel met de inzet van technologie, zelf kunt blijven doen. Ook kijken we op welke manier uw naasten en uw netwerk u kunnen ondersteunen. Uiteraard kunt u bij Mijzo terecht als deze ondersteuning niet toereikend is. De zorg en ondersteuning kan bij u thuis plaatsvinden of in één van onze zorglocaties.

Zorg door Parkinson professionals

We hebben diverse ParkinsonNet geschoolde professionals in huis. ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners, gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson. Wij zijn op de hoogte van de zorgbehoeften bij Parkinson. Er is regionale samenwerking, waardoor binnen het werkgebied van Mijzo de lijnen kort zijn. De behandeling, begeleiding en zorg stemmen wij af op uw persoonlijke situatie om passende zorg te bieden. We denken graag met u mee over keuzes en het stellen van prioriteiten. Indien nodig kan een multidisciplinair team ingezet worden. Bijvoorbeeld door het aanbieden van Parkinson-specifieke activiteiten of therapieën, meedenken in mogelijkheden rondom werk of vrijetijd-gerelateerde activiteiten. Daarnaast kunnen we kijken naar de inzet van (Parkinson-specifieke) innovaties of hulpmiddelen.

Parkinsonzorg bij Mijzo

  • Leven met Parkinson is voor iedereen anders. We kijken daarom samen met u en uw naasten naar de behandeling, begeleiding en zorg thuis die bij u past. U wordt ondersteund door een multidisciplinair team met Parkinson geschoolde professionals. Hierbij staat de kwaliteit van uw leven altijd centraal.

    Om u passende zorg te bieden, streven we ernaar dat u zoveel mogelijk begeleid wordt door dezelfde professionals, die goed op de hoogte zijn van uw situatie.

  • Mijzo biedt dagbehandeling voor mensen met de ziekte van Parkinson die thuis wonen en behandeling en begeleiding nodig hebben. Het programma bestaat uit dagactiviteiten in combinatie met behandeling door diverse behandelaars. U kunt voor specifieke dagbehandeling voor Parkinson terecht bij onze locatie Eikendonk in Waalwijk.

    Voorafgaand aan de dagbehandeling heeft u een intake met een Parkinsonverpleegkundige bij u thuis. Wilt u liever eerst een dagje ‘proefdraaien’ op een van onze zorglocaties? Dat mag uiteraard ook.

  • Wanneer thuis wonen niet meer gaat, is behandeling of verblijf in een van de zorglocaties van Mijzo mogelijk een goede optie. We kijken welke zorg nodig is en wat past bij uw (zorg)behoefte. Ook wanneer u verhuist naar een van onze locaties verwachten we dat uw naasten zoveel mogelijk bij de zorg betrokken blijven, zodat u zich thuis voelt.

Onze locaties

U kunt op elke zorglocatie van Mijzo wonen. Daarnaast heeft Mijzo één afdeling waar uitsluitend cliënten met de ziekte van Parkinson wonen. Dit is de afdeling Acacia van onze zorglocatie Eikendonk in Waalwijk.


Voor zorg bij de ziekte van Parkinson kunt u terecht bij de volgende locaties:

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail