Somatische zorg

Somatische zorg is zorg voor mensen die een lichamelijke aandoening hebben. Heeft u te maken met (meerdere) chronische lichamelijke klachten die bijvoorbeeld zijn ontstaan doordat u een beroerte heeft gehad, lijdt aan de ziekte van Parkinson, MS, ALS of door gewrichtsaandoeningen? En kunt u hierdoor niet langer thuis blijven wonen? Dan kunt u terecht bij een van de zorglocaties van Mijzo.

Wat Mijzo bijzonder maakt

In onze begeleiding en behandeling richten we ons met name op het behouden en bevorderen van uw zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Hierbij proberen we aan te sluiten bij uw wensen en behoeften. U staat bij ons centraal. Wij stimuleren u om alles wat u zelf nog kunt doen, zelf te doen. Uiteraard met onze hulp, ondersteuning en adviezen. U houdt zo veel mogelijk zelf de regie.


Voor somatische zorg kunt u terecht bij de volgende locaties:

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail