Syndroom van Korsakov

Het syndroom van Korsakov is een aandoening waarbij een gedeelte van de hersenen is aangetast. Dit wordt veroorzaakt door een ernstig gebrek aan vitamine B1. Korsakov treedt voornamelijk op bij overmatig alcoholgebruik, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Heeft u blijvende geheugenproblemen en problemen met bijvoorbeeld het houden van overzicht, plannen en initiatief nemen als gevolg van het syndroom van Korsakov? En bent u hierdoor niet meer in staat om gewone, dagelijkse handelingen uit te voeren en voor uzelf te zorgen? Dan kunt u bij Mijzo terecht voor behandeling en begeleiding.

Wat Mijzo bijzonder maakt

Bij Mijzo kunt u op eigen wijze invulling geven aan uw leven, ook als bij u het syndroom van Korsakov is vastgesteld. Samen met u kijken we hoe we de behandeling aan kunnen laten sluiten bij uw wensen en behoeften. We bieden u een gestructureerd dagprogramma met veel aandacht voor bewegen. Er is een ruim aanbod aan activiteiten op het gebied van werk, sport en recreatie.


Voor zorg bij het syndroom van Korsakov kunt u terecht bij de volgende locaties:

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail