Casemanagement dementie

Dementie is een ingrijpende ziekte. Niet alleen voor degene die erdoor wordt getroffen, maar ook voor de omgeving. Het is een geleidelijk proces, dat gevoelens van onmacht en onbegrip kan oproepen. De casemanager dementie helpt u en de mensen in uw naaste omgeving door informatie te geven over de verschijnselen van (beginnende) dementie en door praktische adviezen te geven om hiermee om te gaan. Daarnaast behartigt de casemanager uw belangen, verwijst u naar de juiste instanties en stelt samen met alle betrokkenen een zorgplan op.

Uw huisarts kan u in contact brengen met een casemanager. In de gemeente Altena kunt u zelf contact opnemen met een van de casemanagers. Hiervoor heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts. De kosten worden vergoed vanuit de zorgverzekeringswet.


Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail