Presentatie wetenschappelijk artikel over SAM tijdens TEI 2022

SAM is een innovatief product dat mensen met dementie helpt te activeren en in contact te komen met elkaar, met naasten en met medewerkers. Deze ‘warme technologie’ is ontwikkeld door een projectgroep bestaande uit medewerkers van Mijzo en projectleiders/ontwerpers van Luckt. Ook familie is actief betrokken bij het ontwerpproces. Binnen Mijzo wordt SAM inmiddels op meerdere locaties succesvol ingezet. Maarten Houben, promovendus aan de TU/e, doet onderzoek naar de inzet van technologie in de zorg. In een wetenschappelijk artikel heeft hij inzichten vanuit meerdere projecten, waaronder SAM, gecombineerd.

SAM, een klein en fijn moment

Binnen het Expertise Centrum Dementie & Technologie, een initiatief van de TU/e en Alzheimer Nederland, onderzoekt Maarten of en hoe geluid een positieve bijdrage kan hebben voor mensen met dementie en hun naasten, door middel van ‘warme technologie’. In dit onderzoek heeft hij in 2019 een studie uitgevoerd naar de positieve impact van VITA, een interactief geluidskussen dat is ontwikkeld door het Pleyade Innovatie Team in samenwerking met de TU/e (https://ecdt.nl/en/design-work/vitapillow).

In het artikel ‘Enriching Everyday Lived Experiences in Dementia Care’ heeft Maarten de resultaten van het gebruik van VITA gecombineerd en vergeleken met de resultaten van de eerste studie met SAM, uitgevoerd door Emma Dhaeze van Luckt. VITA en SAM zijn voorbeelden van warme technologie die inspelen op de sociale en emotionele behoeften van bewoners in het verpleeghuis. Beide producten bieden esthetische en zintuiglijke prikkeling, creëren nieuwe ervaringen in het dagelijks leven en worden geïntegreerd in de zorgomgeving. Daarnaast zijn ontwerprichtlijnen voor warme technologie geformuleerd.

Het artikel is aanvaard voor publicatie op de TEI 2022. Deze conferentie, gewijd aan de nieuwste vooruitgang op het gebied van tastbare of fysieke technologie, brengt onderzoekers, bedrijven, ontwerpers en mensen uit de praktijk samen. Maarten Houben presenteert het artikel tijdens deze conferentie, die plaatsvindt van 13-16 februari 2022. Het artikel kun je hier lezen: https://research.tue.nl/nl/publications/enriching-everyday-lived-experiences-in-dementia-care.

Wat Mijzo nieuwsgierig maakt

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail