Palliatieve zorg

Ieder mens leeft op zijn eigen manier. Wij vinden dat iedereen ook op zijn eigen manier mag sterven. Wanneer u in de laatste fase van uw leven komt, doen wij er alles aan om hier samen met u en uw naasten zo goed mogelijk invulling aan te geven. Ook als u niet meer beter wordt, kunnen we nog veel voor u betekenen. We bieden u de zorg die voor u belangrijk is en bij u past.

Palliatieve zorg bij Mijzo

Palliatieve zorg is alle zorg die erop gericht is een patiënt met een levensbedreigende en ongeneeslijke ziekte een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. De zorg wordt door meerdere professionals geboden, zoals de (huis)arts, verpleegkundige of geestelijk verzorger. Vaak leveren vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan de palliatieve zorg.

Bij Mijzo praten we samen over de juiste invulling van de laatste fase in uw leven. Wij willen deze periode zo comfortabel mogelijk maken. Dit doen we in nauw overleg met u. En wanneer u dit wilt, ook met uw naasten. Samen maken we onderwerpen bespreekbaar. Dan is er veel mogelijk. Denk aan pijnbestrijding, hulp bij benauwdheid, verwardheid of angst. We hebben niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten, maar ook voor psychische, sociale en/of spirituele problemen, bij u en uw naasten. Door hier samen over te praten, krijgt u de kans om zelf invulling te geven aan een persoonlijk afscheid van het leven. Een waardig einde, dat bij u past.

Waar kunt u bij Mijzo terecht voor palliatieve zorg?

Binnen Mijzo wordt bij alle zorglocaties palliatieve zorg geboden. Daarnaast kunt u voor hospicezorg terecht bij Hospice de Volckaert in Dongen. Voor cliënten met dementie in de terminale fase zijn op afdeling Heuvel bij locatie Buurstede in Oosterhout enkele hospice kamers beschikbaar.


Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail