Goed nieuws! De Kloosterhoeve en De Dotter zijn een Doelgroep Expertisecentrum voor de ziekte van Huntington.

We zijn erg trots dat De Kloosterhoeve en De Dotter zichzelf vanaf nu een Doelgroep Expertisecentrum (DEC) mogen noemen. Op donderdag 15 december 2022 is tijdens een visitatie beoordeeld of we voldoen aan de criteria die hiervoor zijn vastgesteld. Recent hebben we een positieve terugkoppeling ontvangen.

Op initiatief van het ministerie van VWS is de zorgstructuur voor doelgroepen met een laag volume en een hoog complexe zorgvraag, waaronder mensen met de ziekte van Huntington, anders ingericht. Deze nieuwe structuur is erop gericht dat iedere cliënt, ongeacht waar hij of zij woont, toegang heeft tot de gespecialiseerde zorg en expertise die nodig is. Zorgaanbieders worden gestimuleerd om intensiever met elkaar samen te werken, onderzoek te doen, zorg te leveren aan cliënten met complexe problematiek en hun kennis te delen. In de nieuwe structuur is er één landelijk kenniscentrum (Huntington KennisNet Nederland). Daarnaast zijn er drie doelgroep expertisecentra (DEC) en vier regionale expertisecentra (REC). De Kloosterhoeve en De Dotter vormen samen één van de drie DEC.

Cathelijn van Baar, projectleider: “De visitatiecommissie was onder de indruk van hetgeen we hebben gerealiseerd in de afgelopen jaren en de aanwezige bevlogenheid. We hebben lof gekregen over de wijze waarop we het onderzoek faciliteren in de praktijk, de manier waarop cliënten over de zorg en behandeling spreken en de samenwerking die wij hebben in de regio en landelijk.”

Wat Mijzo nieuwsgierig maakt

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail