Huis van De Braak feestelijk geopend

Vandaag is Huis van De Braak officieel geopend. In Huis van De Braak kunnen bewoners van de wooncomplexen rondom De Braak terecht voor activiteiten, informatie en advies. Zo kunnen deze bewoners zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Huis van De Braak is een initiatief van verschillende partners in de stad.

Huis van de Braak is een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte in appartementencomplex Kastanjeburg achter zorgcentrum en aanleuncomplex De Doelen van Mijzo en Thuisvester. In dat gebied zijn drie appartementencomplexen gericht op senioren. Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Ook als het niet meer zo makkelijk gaat. Elkaar helpen is dan belangrijk. Dat kan in Huis van De Braak.

Senioren De Braak ontmoeten elkaar

In Huis van de Braak kunnen inwoners van de wooncomplexen rondom De Braak en andere senioren uit de buurt elkaar ontmoeten en activiteiten ondernemen. Ook niet-senioren zijn van harte welkom om de activiteiten te ondersteunen. Bewoners beslissen zelf welke activiteiten ze ondernemen. De vrijwilligers van Senioren Ondersteuning Oosterhout helpen daarbij. Maar bewoners krijgen ook informatie en advies over zorg, veiligheid en zelfstandig wonen van bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige van Mijzo of van de gemeente.

‘Mensen blijven vitaal en betrokken’

Wethouder Clèmens Piena: ‘Inwoners kunnen elkaar beter leren kennen tijdens de activiteiten in Huis van De Braak. Het is fijn om zo de dag in te vullen, andere mensen te ontmoeten en advies te krijgen. Daardoor blijven mensen vitaal en betrokken bij elkaar. Dat helpt om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Vrijwilligers en partners hebben dit echt samen voor elkaar gekregen, met alleen een klein steuntje in de rug van de gemeente.’

Meer voor elkaar

Mijzo, Stichting Senioren Ondersteuning Oosterhout, Senioren Collectief Oosterhout, Actief Zorg, Thuisvester en gemeente Oosterhout ondersteunen Huis van De Braak. Samen stimuleren zij de bewoners in hun missie zo zelfstandig, veilig en lang mogelijk thuis te kunnen wonen. Sinds de zomer van 2021 vinden er activiteiten plaats in Huis van De Braak. Nu de coronamaatregelen grotendeels zijn verdwenen, kon de feestelijke opening plaatsvinden. Ook bezegelden de partners hun samenwerking in een overeenkomst.

Wat Mijzo nieuwsgierig maakt

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail