Huntingtoncafé op 7 juli 2022

Voor dit Huntingtoncafé hebben we professor Roos bereid gevonden om ons bij te praten over de stand van zaken rondom lopende onderzoeken. Hij vertaalt de wetenschappelijke informatie naar begrijpelijke taal.

Vaak doen er veel verhalen de ronde over nieuwe behandelingen. Wat mogen we daar daadwerkelijk van verwachten? Uiteraard is er deze avond voldoende ruimte om vragen te stellen!

Voor wie?

Dit Huntingtoncafé is bedoeld voor mensen met de ziekte van Huntington en hun naasten. Medewerkers en vrijwilligers zijn natuurlijk ook van harte welkom. De avond wordt begeleid door de casemanagers/maatschappelijk werkers van De Kloosterhoeve.

Waar en wanneer?

De bijeenkomst is op donderdag 7 juli 2022 van 20.00 – 22.00 uur. De inloop is vanaf 19.45 uur. In tegenstelling tot eerdere bijeenkomsten wordt dit Huntingtoncafé gehouden bij locatie Oosterheem, Aletta Jacobspad 1 in Oosterhout.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Cristel Witte, secretaresse: cristel.witte@mijzo.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Wie is professor Roos?

Prof. em. dr. R.A.C. Roos (LUMC) is hoogleraar Neurologie. Hij heeft vele jaren praktijkervaring in de zorg voor patiënten met de ziekte van Huntington en meer dan 30 promovendi begeleid op dit gebied.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail