Mijzo start met Virtuele Wijkverpleging

Mijzo start binnenkort met Virtuele Wijkverpleging. De zorgorganisatie is hiervoor begin februari 2022 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met zorgverzekeraars CZ, CZ zorgkantoren en MobileCare, die digitale zorgdiensten faciliteert. Doel is cliënten optimaal te ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen.

Patrick Landsman, MobileCare en Annet Boekelman, bestuurder Mijzo

Virtuele Wijkverpleging ondersteunt thuiswonende cliënten met een breed scala aan digitale hulpmiddelen. Denk aan een medicijndispenser of apparatuur om de bloedsuiker of bloeddruk te meten en de uitkomsten direct te delen met het zorgteam of mantelzorgers. Virtuele Wijkverpleging helpt ook bij het digitaal ondersteunen en begeleiden van iemands leefstijl en -patronen, waardoor bijvoorbeeld een alarmering ingesteld kan worden als er actie gewenst is of het tijd is voor medicatie. De digitale dienstverlening maakt het verder eenvoudiger voor mantelzorgers en zorgverleners om in contact te treden met de cliënt, waardoor Mijzo ook in de sociale behoefte van thuiswonende cliënten kan ondersteunen.  

Tonny van Vlokhoven, beleidsadviseur bij Mijzo, vertelt dat Virtuele Wijkverpleging cliënten meer eigen regie geeft. “Wachten op een zorgmedewerker die medicatie komt geven of de bloedsuiker of bloeddruk komt meten, is niet altijd meer nodig. Met Virtuele Wijkverpleging geven we mensen veel vrijheid terug. Cliënten geven aan hier behoefte aan te hebben.”

De zorg vernieuwen

De start met Virtuele Wijkverpleging past in het streven van Mijzo om de zorg te vernieuwen. “Anders werken is noodzakelijk”, stelt Mijzo-bestuurder Annet Boekelman. “De vergrijzing in Nederland neemt snel toe, het aantal zorgmedewerkers groeit niet mee. Zoals we er nu voor staan, zullen we het in de toekomst met 30 procent minder medewerkers moeten doen. Dat weten we uit cijfers. Om die uitdaging aan te kunnen, moeten we echt anders gaan denken, kijken en werken. Dit maakt de urgentie om de ouderenzorg te vernieuwen groot.”

Langer Actief Thuis

Mijzo zet gericht in op het zelfstandiger maken van ouderen. Het doel is dat zij met inzet van hulpmiddelen en verbeterde inzichten langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. “Mijzo wil een beweging in gang zetten met een andere manier van zorg verlenen, waarbij we onze cliënten anders benaderen, nieuwe vaardigheden aanleren en handvatten aanreiken. Hiervoor gebruiken we de wetenschappelijk beproefde methodiek ‘Reablement’, die we binnen Mijzo Langer Actief Thuis noemen. Dit programma is in Denemarken erg succesvol en helpt ouderen om zich beter voor te bereiden op hun toekomst, waardoor ze geen of veel minder zorg nodig hebben”, weet Boekelman.

‘Mensen in hun kracht zetten’

De bestuurder is ervan overtuigd dat Virtuele Wijkverpleging eraan bijdraagt dat cliënt én medewerker tot hun recht komen. “Cliënten hebben zelf de regie en zijn zelfredzaam. Ze krijgen ondersteuning van zorgtechnologie en waar nodig van onze zorgmedewerkers. We kijken dus samen naar wat iemand -ondanks beperkingen- nog wel kan en laten veel meer taken bij de cliënt zelf liggen. Door de zelfstandigheid te stimuleren, technologie in te zetten én gericht iemands netwerk in te schakelen voor ondersteuning kan deze cliënt langer zelfstandig thuiswonen.”

Tonny van Vlokhoven vult aan: “De zorgprofessional heeft dankzij Virtuele Wijkverpleging minder administratieve taken en reistijd en kan hierdoor focussen op zorg verlenen en reageren op meldingen. En als we door het efficiënter inzetten van deze menskracht in diezelfde tijd ook nog meer cliënten kunnen helpen, dan snijdt het mes aan twee kanten.”

Digitale zorg

Mijzo werkt in de virtuele wijkverpleging samen met zorgverzekeraar CZ, CZ zorgkantoor en MobileCare, dat de technische infrastructuur biedt. Zorgverzekeraar VGZ ondersteunt het initiatief. Patrick Landsman van MobileCare is zeer enthousiast over de samenwerking met Mijzo. “Met de visie van Mijzo op reablement en de zelfstandigheid van de cliënt om zware zorgvraag te voorkomen, zetten we in op een volgende fase van digitale zorg.” MobileCare werkt al met diverse zorgorganisaties samen.

MobileCare draagt zorg voor hulp bij installatie en uitleg van apparaten tot het oplossen van technische problemen. De cliënt heeft direct contact en kan snel geholpen worden door de 24-uurs zorgcentrale van MobileCare. Deze partner ontzorgt Mijzo, zodat de zorgprofessional zich kan richten op de zorg voor cliënten met complexe zorgvragen waarvoor zorgprofessionals onmisbaar zijn.

CZ ziet in digitale zorg een middel om de toegang tot zorg in de toekomst te bewaken. Zij faciliteert dit project financieel, maar ook inhoudelijk door het verbinden van haar partners en het delen van geleerde lessen.

Wat Mijzo nieuwsgierig maakt

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail