Unieke samenwerking zorgorganisaties voor uitwisseling van personeel

In oktober is het project RITZ van start gegaan. RITZ staat voor Regionale Inzet Tijdelijke Zorg. Het is een unieke samenwerking tussen zorgorganisaties Thebe, De Wever, Mijzo en St. Franciscus op het gebied van personele inzet. Door samen te werken en gebruik te maken van de capaciteit die regionaal beschikbaar is, kunnen de zorgorganisaties elkaar helpen.

Stijn Kanters, directeur/bestuurder bij St. Franciscus: “Gezien de dubbele vergrijzing waar we in de ouderenzorg mee te maken hebben, wordt het de komende jaren steeds belangrijker om het potentieel van onze medewerkers zoveel mogelijk te benutten. De groep ouderen wordt steeds groter en het aantal zorgmedewerkers wordt kleiner. Dit betekent dat we het anders moeten gaan doen. Met RITZ krijgt een team dat tijdelijk krap bezet is hulp van een collega van een andere locatie of organisatie. Zo kunnen openstaande diensten in het rooster worden ingevuld en ‘ritzen’ we als het ware de roosters dicht.”

Hoe werkt RITZ?

RITZ werkt met een digitaal platform, dat speciaal ontwikkeld is door Intus. Via dit platform kunnen planners diensten uitzetten die ze via de normale route niet ingevuld krijgen. In een app zien medewerkers welke, voor hun functieniveau passende, diensten openstaan. Door een dienst te ‘liken’ kunnen zij zich hiervoor aanmelden. Medewerkers zijn vrij om te kiezen óf ze extra willen werken, waar, wanneer en hoe vaak.

Eerste deelnemer

Karin Hendrickx, helpende plus bij De Wever, is de eerste medewerker die heeft deelgenomen aan het project. Voorafgaand aan haar dienst bij zorgcentrum St. Franciscus in Gilze werd zij van harte welkom geheten door Manon van Kuijk, verpleegkundige. Karin vertelt: “Het werken op een andere locatie is mij goed bevallen en is zeker voor herhaling vatbaar. Veel dingen waren anders dan ik gewend ben, maar alles werd goed uitgelegd. Het was dus ook goed werkbaar.”

RITZ biedt voor medewerkers de voordelen van een vast contract en de ruimte om extra of flexibel te werken. “Als zorgorganisaties willen we hiermee bijdragen aan een hogere medewerkerstevredenheid en het personeel voor de zorg behouden”, aldus Stijn Kanters.

Vervolg

In eerste instantie loopt de pilot van oktober t/m december 2021. Op basis van de bevindingen kunnen processen worden bijgestuurd en wordt het platform verder doorontwikkeld. De ambitie is dat op termijn meer zorgorganisaties aansluiten en de regionale uitwisseling van medewerkers op grotere schaal kan plaatsvinden.

Links Manon van Kuijk, rechts Karin Hendrickx

Wat Mijzo nieuwsgierig maakt

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail