Bij Mijzo magazine | maart 2023

De krapte op de arbeidsmarkt is op dit moment overal in de maatschappij voelbaar. Ook in de zorg zijn er onvoldoende medewerkers om de zorg op de huidige manier te blijven bieden. Bovendien is er een grote toename van het aantal ouderen, met een steeds complexere zorgvraag. Als zorgorganisatie kunnen we de deuren niet sluiten. De zorg moet continu doorgaan. Om dit te realiseren moeten we de zorg anders organiseren en anders gaan kijken naar ouder worden. Dat kunnen we niet alleen. Als samenleving zijn we samen verantwoordelijk voor de zorg van de meest kwetsbaren. Dat vraagt iets anders van de ouderen zelf, van de mensen in hun omgeving en van medewerkers in de zorg.

Mijzo wil de uitdagingen van morgen aangaan en er zijn voor ouderen die ons het hardst nodig hebben. Dat zien wij als onze maatschappelijke opgave. In het magazine ‘Bij Mijzo’ laten we zien hoe wij hieraan bijdragen. Dit kunnen we echter niet alleen. De ouder wordende samenleving is een verantwoordelijkheid van iedereen. Het magazine is bedoeld om mensen aan het denken te zetten over de toekomst van de ouderenzorg en te inspireren om te kijken naar wat wél kan.

We wensen u veel leesplezier!

Wilt u meer weten over de maatschappelijke opgave en hoe Mijzo bijdraagt aan de omslag in de ouderenzorg? Kijk dan op www.mijzo.nl/maatschappelijke-opgave.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail