Bij Mijzo magazine | november 2023

Onze samenleving is aan het veranderen. Dat geldt ook voor de zorg. Ouderen hebben andere wensen en behoeften dan een aantal jaren geleden. Iedereen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen, vitaal en zelfstandig zijn en onafhankelijk van zorg. Mijzo wil dat stimuleren. Daarnaast hebben we ook in de zorg te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn onvoldoende medewerkers om de zorg op de huidige manier te blijven bieden en er is er een grote toename van het aantal ouderen, met een steeds complexere zorgvraag.

Wij zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om de zorg te kunnen blijven bieden aan hen die dit het hardst nodig hebben. Dat kunnen we als zorgorganisatie echter niet alleen. Een zorgzame samenleving is een verantwoordelijkheid van iedereen. Het betekent dat we de zorg anders moeten organiseren en anders moeten kijken naar ouder worden. Dat vraagt iets anders van de ouderen zelf, van de mensen in hun omgeving en van medewerkers in de zorg. We moeten nieuwe manieren vinden om met elkaar samen te werken.

In het magazine ‘Bij Mijzo’ laten we zien hoe wij hieraan bijdragen. Het magazine is bedoeld om mensen aan het denken te zetten over de toekomst van de ouderenzorg en te inspireren om te kijken naar wat wél kan.

We wensen u veel leesplezier!

Wilt u meer weten over de maatschappelijke opgave en hoe Mijzo bijdraagt aan de omslag in de ouderenzorg? Kijk dan op www.mijzo.nl/maatschappelijke-opgave.

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail