Aanmeldpunt spoedzorg voor ouderen 1 juni 2021 gestart

Soms is het door een acute situatie voor een oudere niet langer mogelijk om zelfstandig thuis te wonen, maar is opname in een ziekenhuis medisch niet noodzakelijk. In zo’n geval moet er met spoed naar een oplossing gezocht worden. Om het proces van plaatsing van deze spoedpatiënten te versoepelen, hebben de verpleeg- en verzorgingshuizen en (huis)artsen in de regio een intensievere samenwerking opgestart in de vorm van Het AanmeldPortaal. Het AanmeldPortaal wordt bemensd door medewerkers van alle betrokken zorgorganisaties: Amphia, Avoord, Mijzo, Surplus en Thebe. Medewerkers van deze organisaties bemensen per toerbeurt Het AanmeldPortaal en werken samen in een systeem. Dit zorgt voor een grote betrokkenheid en een voortdurende verfijning van het proces van Het AanmeldPortaal. Meer weten? Bekijk dan het kort filmpje .

Het AanmeldPortaal wordt dagelijks van 9.00 tot 20.00 uur bemensd door triagisten. Zij weten of en waar een spoedbed vrij is en beslissen samen met de (huis)arts of spoedzorg noodzakelijk is aan de hand van vastgestelde criteria. Verwijzers kunnen Het AanmeldPortaal 24 uur per dag, 7 dagen in de week bellen voor spoed en consultatie.

Beschikbare bedden altijd zichtbaar op Verwijshulp.nl

Als er iets meer tijd is om een bed te zoeken voor de patiënt geeft de site www.verwijshulp.nl een actueel beeld van de verschillende soorten beschikbare bedden. De triagefunctie op deze site helpt om de beste passende plek te vinden. Alle verwijzers zoals artsen hebben toegang tot deze site.

Capaciteit voor thuiszorg direct bekijken

Soms is het met professionele thuiszorg mogelijk om de kwetsbare oudere nog zelfstandig in de vertrouwde omgeving te laten wonen. Via de app Zoek uw Zorgaanbieder en  amphia-stoplicht.e-sites.nl is te zien welke thuiszorgorganisaties capaciteit hebben om de patiënt te helpen.

Wat Mijzo nieuwsgierig maakt

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail