Bijdrage Mijzo in Nurse Academy GGZ

In de eerste editie van Nurse Academy GGZ van 2023 is een artikel gepubliceerd dat is geschreven door drie medewerkers van Mijzo. Het laat zien op welke wijze de gespecialiseerde zorg rondom een cliënt met hoog complex gedrag bij De Kloosterhoeve is georganiseerd.

Binnen zorglocatie De Kloosterhoeve biedt Mijzo zorg aan cliënten met de ziekte van Huntington. Op deze locatie is een gedragsafdeling gerealiseerd, waar we hooggespecialiseerde zorg bieden voor cliënten met complex gedrag. Dit is gedrag dat door de cliënt zelf en/of de omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren. Het kan bijvoorbeeld gaan om agressie of het kan voortkomen uit een persoonlijkheidsstoornis of verslavingsproblematiek. Ook gedrag bij actieve psychiatrische beelden als psychose of depressie kan hieronder vallen.

Het artikel in Nurse Academy GGZ laat zien dat het team de cliënten vanuit een brede blik observeert en begeleiding en behandeling biedt. Multidisciplinaire samenwerking is hierbij essentieel. Er wordt continu gekeken welke behandeling en richtlijn van toepassing is. Zo nodig wordt hier klinisch beredeneerd van afgeweken.

Het artikel is in samenwerking met de verpleegkundigen van de gedragsafdeling geschreven door onderstaande collega’s van Mijzo:

  • Melanie van Hoof, verpleegkundig specialist GGZ; zorgethica
  • Maaike Hoosemans, GZ-psycholoog
  • Kristel Kalkers, GZ-psycholoog en science practitioner

Benieuwd naar het artikel? U kunt het hieronder downloaden.

Wat Mijzo nieuwsgierig maakt

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail