Patrick de Rooij nieuw lid raad van bestuur Mijzo

Patrick de Rooij start maandag 2 januari 2023 als lid raad van bestuur bij Mijzo. Met de komst van Patrick is de raad van bestuur weer voltallig. Wij verheugen ons op zijn komst.

Patrick de Rooij

Directe impact

Patrick de Rooij heeft ruim 10 jaar ervaring als toezichthouder in de zorgsector. Vanuit deze functie heeft hij van dichtbij ervaren hoe groot de impact is die zorgverleners hebben op het leven van een cliënt. Die directe impact op het leven van anderen is een belangrijke motivatie om de overstap te maken vanuit de financiële dienstverlening en te kiezen voor de zorg. ‘’Ik zie het vooral als een uitdaging om mijn kennis en ervaring in te zetten om de duurzame transformatie in de zorg te realiseren en de interne organisatie verder te brengen. In mijn werk ben ik resultaatgericht, gedreven, transparant en vooral gericht op samenwerking en eigen verantwoordelijkheid nemen. Mijzo is een organisatie met professionals, ieder op het eigen aandachtsgebied. Hoe mooi is het als we vanuit die passie samenwerken aan de ondersteuning van de cliënt. Ik zie het als mijn rol om samen met Mireille de Wee en Annet Boekelman de kaders te scheppen en de verbindingen te leggen van waaruit medewerkers iedere dag het beste kunnen doen voor de cliënt binnen de mogelijkheden die er zijn.’’

Welkom

Bestuurders Annet en Mireille: ‘’Ons team is weer compleet met de komst van Patrick. Wij kijken ernaar uit om samen met hem de noodzakelijke stappen in de transformatie van de ouderenzorg te zetten en verdere uitvoering te geven aan de maatschappelijke opdracht en strategie. We zien Patrick als een bevlogen bestuurder die met ons de aanjagersrol kan continueren.’’

Vertrouwen

‘’De raad van toezicht heeft veel vertrouwen in Patrick als persoon en in zijn capaciteiten om met Mireille en Annet en de medewerkers van Mijzo vorm te geven aan de uitdagingen waar Mijzo voor staat. We wensen hem veel succes en werkplezier toe’’, vult Victor van Dijk, voorzitter raad van toezicht, aan.

Wat Mijzo nieuwsgierig maakt

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail