Zorg en wonen

Op de gerontopsychiatrie+ afdeling

In ons therapeutisch leefmilieu zijn zorg, persoonlijke benadering, activiteitenaanbod én fysieke inrichting bewust tot een samenhangend aanbod gebundeld. Een aanbod dat is afgestemd op de wensen en behoeften van de gerontopsychiatrie+ cliënt. Kernwoorden van het therapeutisch leefmilieu zijn: voorspelbaarheid, veiligheid, helderheid, participatie, presentie en kwaliteit van leven.

Zorgteam

Het woonklimaat en welbevinden worden grotendeels bepaald door de dagelijkse omgang met de verzorgers en begeleiders. Dit vraagt een goed opgeleid zorgteam met ruime kennis van én ervaring met psychiatrie. De basishouding van het zorgteam is accepterend en oordeelvrij. Alle teamleden beschikken over competenties om te kunnen omgaan met het sterk wisselende gedrag van de bewoners. Zij kennen de individuele benaderings- en signaleringsplannen. Het zorgteam speelt een grote rol in het omgaan met groepsdynamiek. Ze kunnen interactiepatronen interpreteren en bijsturen. Medewerkers zijn bekwaam in het voorkomen van agressie en in staat om op een veilige manier agressief gedrag te de-escaleren. Vanuit de herstelondersteunende methodiek staan teamleden open voor de wensen en behoeftes van de bewoners. Zij beschikken over gespreksvaardigheden om wensen en behoeftes te vertalen tot zorgdoelen op maat, waarbij de nadruk op persoonlijk herstel ligt.

Mijzo onderscheidt zich van vergelijkbare zorgorganisaties door het brede aanbod aan welzijn. Dit is eveneens terug te zien in de aanwezigheid van social workers, persoonlijk sociaal begeleiders, cliëntondersteuners en medewerkers welbevinden. Daarnaast werken we met verpleegkundig specialisten GGZ en Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen. Beiden vervullen een verbindende rol tussen de Specialist Ouderengeneeskunde, GZ-psycholoog en de ketenzorg.

Dagbesteding

Een zinvolle dag kan worden gezien als het verrichten van zinvolle activiteiten, die op een gestructureerde manier worden aangeboden en bijdragen aan zingeving, eventuele ontwikkeling en herstel. Een therapeutisch leefmilieu gericht op het bevorderen van eigenwaarde en zinvolle activiteiten bevordert een zinvolle dag die kan bijdragen aan stabilisatie van psychiatrische en somatische aandoeningen. Activiteiten en dagbesteding zijn er in vele vormen. We stemmen samen af welk aanbod het beste bij uw behoeftes past. Bekijk het aanbod en faciliteiten van locatie Dongepark.


Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail