Mijzo

Ziekte van Parkinson

Parkinson is een ziekte die ontstaat in de hersenen. Het treft mannen en vrouwen, jong en oud. De manier waarop de ziekte zich uit, is voor iedereen verschillend. Dat maakt de ziekte van Parkinson erg complex. De behandeling en begeleiding vragen om een specialistische en deskundige aanpak. Bij Mijzo kijken we samen naar uw behoeften en wensen en naar die van uw naasten. Een team van zorgverleners, elk vanuit hun eigen specialisme, is betrokken bij uw zorg.

Wat Mijzo bijzonder maakt

Wij vinden het belangrijk dat u ondanks uw levensuitdagingen uw eigen keuzes kunt blijven maken. Daarbij ondersteunen wij u graag. Uw behandeling kan bij u thuis plaatsvinden of in één van onze zorglocaties. We hebben diverse professionals in huis die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Parkinson. De behandeling stemmen wij af op uw persoonlijke situatie en kan bestaan uit een combinatie van therapieën, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en muziektherapie. Daarnaast kunt u begeleiding krijgen van onze specialist ouderengeneeskunde, Parkinsonverpleegkundige, diëtist, psycholoog of maatschappelijk werker. Vanuit verschillende disciplines zijn medewerkers aangesloten bij het netwerk ParkinsonNet www.parkinsonnet.nl. Dit is een landelijk netwerk van zorgverleners, gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson. 


Voor zorg bij de ziekte van Parkinson kunt u terecht bij de volgende locaties:

Zorgadvies: 0800-0202015
Stuur een e-mail